Ispitni rokovi

Raspored ispita po predavaonama

Ispitni rokovi u akademskoj godini 2019./2020

Ispitni rokovi - redoviti studij

KOLEGIJ studeni veljača travanj lipanj/srpanj rujan
OSNOVE EKONOMIJE I 25.11.; 16:00 10.02.; 16:00 24.02.; 16:00 20.04., 16:00 29.06.; 16:00 13.07.; 16:00 02.09.; 16:00 16.09.; 16:00
OSNOVE EKONOMIJE II 25.11.; 16:00 10.02.; 16:00 24.02.; 16:00 20.04., 16:00 29.06.; 16:00 13.07.; 16:00 02.09.; 16:00 16.09.; 16:00
POSLOVNA MATEMATIKA I 26.11., 17.00 04.02., 17.00 18.02., 17.00 21.04., 17.00 23.06., 17.00 07.07., 17.00 01.09., 17.00 15.09., 17.00
POSLOVNA MATEMATIKA II 26.11., 17.00 04.02., 17.00 18.02., 17.00 21.04., 17.00 23.06., 17.00 07.07., 17.00 01.09., 17.00 15.09., 17.00
OSNOVE INFORMATIKE I 25.11., 18:00 11.02., 17:00 25.02., 17:00 20.04., 17:00 23.06., 17:00 07.07., 17:00 01.09., 17:00 15.09., 17:00
OSNOVE INFORMATIKE II 25.11., 18:00 11.02., 17:00 25.02., 17:00 21.04., 17:00 23.06., 17:00 07.07., 17:00 01.09., 17:00 15.09., 17:00
OSNOVE TURIZMA 28.11.17:00 06.02., 17.00 20.02., 17.00 23.04., 17.00 02.07, 17.00 16.07, 17.00 27.08., 17.00 10.09., 17.00
TURISTIČKA GEOGRAFIJA 25.11., 17.00 03.02., 16.00 17.02., 16.00 20.04., 16.00 23.06., 16.00 07.07., 16.00 31.08., 16.00 14.09., 16.00
POSLOVNI ENGLESKI JEZIK (D. Rujevčan, mag.educ.) 27.11., 17:00 05. 02., 17:00 19.02., 17:00 22.04., 17:00 24.06., 17:00 08.07., 17:00 26.08., 17:00 08.09., 17.00
POSLOVNI ENGLESKI JEZIK (N. Erdeljac, mag.educ.) 25.11., 16:00 03.02., 16:00 24.02., 16:00 20.04., 16:00 23.06., 16:00 07.07., 16:00 24.08., 16:00 07.09., 16:00
POSLOVNI NJEMAČKI JEZIK (dr.sc. K. Sobo.) 27.11.,16:00 05.02., 16:00 19.02., 16:00 22.04.,16:00 01.07.,16:00 15.07.,16:00 02.09.,16:00 16.09.,16:00
POSLOVNI NJEMAČKI JEZIK ( M. Mikulec Rogić) 25.11., 17:00 03.02., 17:00 17.02., 17:00 20.04., 17:00 23.06., 17:00 07.07., 17:00 31.08., 17:00 14.09., 17:00
POSLOVNI NJEMAČKI JEZIK (S. Eterović, mag.educ.philol.germ.) 26.11. 17:00 04.02. 17:00 18.02. 17:00 21.04. 17:00 30.06. 17:00 14.07. 17:00 01.09. 17:00 15.09. 17:00
UVOD U STRUČNI I ZNANSTVENI RAD 26.11.; 16:00 11.02.; 16:00 25.02.; 16:00 21.04., 16:00 30.06.; 16:00 14.07.; 16:00 01.09.; 16:00 15.09.; 16:00
GOSPODARSKO PRAVO 27.11., 15.30 05.02., 15:30 19.02., 15:30 22.04., 15:30 03.07., 15:30 17.07., 15:30 24.08., 15:30 16.09., 15:30
OSNOVE RAČUNOVODSTVA I 27.11., 16.00 13.02., 16.00 27.02., 16.00 22.04., 16.00 23.06., 16.00 07.07., 16.00 02.09., 16.00 16.09., 16.00
OSNOVE RAČUNOVODSTVA II 27.11., 16.00 13.02., 16.00 27.02., 16.00 22.04., 16.00 23.06., 16.00 07.07., 16.00 02.09., 16.00 16.09., 16.00
POSLOVNA STATISTIKA I 25.11., 18.00 03.02., 18.00 17.02., 18.00 20.04., 18.00 24.06., 18.00 08.07., 18.00 02.09., 18.00 16.09., 18.00
POSLOVNA STATISTIKA II 25.11., 18.00 03.02., 18.00 17.02., 18.00 20.04., 18.00 24.06., 18.00 08.07., 18.00 02.09., 18.00 16.09., 18.00
POSLOVANJE UGOSTITELJSKIH PODUZEĆA 27.11., 16:00 05.02., 16:00 26.02.,16:00 22.04.,16:00 26.06.,16:00 16.07.,16:00 27.08., 16:00 10.09., 16:00
OSNOVE MARKETINGA 27.11., 17:00 04.02.,17:00 18.02.,17:00 21.04., 17:00 30.06; 17:00 14.07., 17:00 02.09, 17:00 16.09., 17:00
MARKETING U UGOSTITELJSTVU 27.11., 17:00 04.02.,17:00 18.02.,17:00 21.04., 17:00 30.06; 17:00 14.07., 17:00 02.09, 17:00 16.09., 17:00
OSNOVE PODUZETNIŠTVA 28.11.,17:00 06.02., 17.00 20.02., 17.00 23.04., 17.00 02.07, 17.00 16.07, 17.00 27.08., 17.00 10.09., 17.00
PODUZETNIŠTVO U UGOSTITELJSTVU 28.11.16:00 06.02., 16.00 20.02., 16.00 23.04., 16.00 02.07, 16.00 16.07, 16.00 27.08., 16.00 10.09., 16.00
TURIZAM I OKOLIŠ 28.11.,16:00 10.02.,16:00 24.02.,16:00 20.04.,16.00 29.06.,16:00 13.07.,16:00 31.08.,16:00 14.09.,16:00
POSLOVNE FINANCIJE 28.11., 18.30 06.02, 18.00 20.02, 18.00 23.04., 18.00 02.07, 18.00 16.07, 18.00 27.08., 18.00 10.09., 18.00
OSNOVE MENADŽMENTA 25.11. 17.00 3.2. 17.00. 17.2. 17.00 20.4. 17.00. 29.6. 17.00 13.07. 17.00 24.08. 17.00 07.09. 17.00
VANJSKOTRGOVINSKO POSLOVANJE 25.11.; 16:00 10.02.; 16:00 24.02.; 16:00 20.04., 16:00 29.06.; 16:00 13.07.; 16:00 02.09.; 16:00 16.09.; 16:00
POSLOVANJE TURISTIČKIH AGENCIJA 27.11., 18:00 05.02., 18:00 26.02.,18:00 22.04.,18:00 26.06.,18:00 16.07.,18:00 27.08., 18:00 10.09., 18:00
ISTRAŽIVANJE TURISTIČKIH TRŽIŠTA 27.11., 17:00 05.02., 17:00 26.02.,17:00 22.04.,17:00 26.06.,17:00 16.07.,17:00 27.08., 17:00 10.09., 17:00
TURISTIČKO VREDNOVANJE KULTURNE BAŠTINE 27.11., 17:30 05.02., 17:30 26.02.,17:30 22.04.,17:30 26.06.,17:30 16.07.,17:30 27.08., 17:30 10.09., 17:30
OSNOVE SPECIFIČNIH OBLIKA TURIZMA 28.11.,17:00 06.02., 17.00 20.02., 17.00 23.04., 17.00 02.07, 17.00 16.07, 17.00 27.08., 17.00 10.09., 17.00
TURIZAM I SPORT 28.11.,16:00 06.02., 16.00 20.02., 16.00 23.04., 16.00 02.07, 16.00 16.07, 16.00 27.08., 16.00 10.09., 16.00
STRUČNA PRAKSA 27.11., 18:30 05.02., 18:30 26.02.,18:30 22.04,18:30 26.06.,18:30 16.07.,18:30 27.08., 18:30 10.09., 18:30

Ispitni rokovi - izvanredni studij

KOLEGIJ veljača travanj lipanj/srpanj rujan
OSNOVE EKONOMIJE I 10.02.; 16:00 24.02.; 16:00 20.04., 16:00 29.06.; 16:00 13.07.; 16:00 02.09.; 16:00 16.09.; 16:00
OSNOVE EKONOMIJE II 10.02.; 16:00 24.02.; 16:00 20.04., 16:00 29.06.; 16:00 13.07.; 16:00 02.09.; 16:00 16.09.; 16:00
POSLOVNA MATEMATIKA I 04.02., 17.00 18.02., 17.00 21.04., 17.00 23.06., 17.00 07.07., 17.00 01.09., 17.00 15.09., 17.00
POSLOVNA MATEMATIKA II 04.02., 17.00 18.02., 17.00 21.04., 17.00 23.06., 17.00 07.07., 17.00 01.09., 17.00 15.09., 17.00
OSNOVE INFORMATIKE I 03.02., 18.00 17.02., 18.00 20.04., 18:00 23.06., 18:00 07.07., 18:00 02.09.; 18:00 16.09.; 18:00
OSNOVE INFORMATIKE II 03.02., 18.00 17.02., 18.00 20.04., 18:00 23.06., 18:00 07.07., 18:00 02.09.; 18:00 16.09.; 18:00
OSNOVE TURIZMA 06.02., 17.00 20.02., 17.00 23.04., 17.00 02.07, 17.00 16.07, 17.00 27.08., 17.00 10.09., 17.00
TURISTIČKA GEOGRAFIJA 03.02., 16.00 17.02., 16.00 20.04., 16.00 23.06., 16.00 07.07., 16.00 31.08., 16.00 14.09., 16.00
POSLOVNI ENGLESKI JEZIK (N. Erdeljac, mag.educ.) 03.02., 16:00 24.02., 16:00 20.04., 16:00 23.06., 16:00 07.07., 16:00 24.08., 16:00 07.09., 16:00
POSLOVNI NJEMAČKI JEZIK (M.Mikulec Rogić) 03.02., 17:00 17.02., 17:00 20.4., 17:00 23.06., 17:00 07.07., 17:00 31.08., 17:00 14.09., 17:00
POSLOVNI NJEMAČKI JEZIK (K. Sobo) 05.02., 16:00 19.02., 16:00 22.04.,16:00 01.7.,16:00 15.07.,16:00 02.09.,16:00 16.09.,16:00
POSLOVNI NJEMAČKI JEZIK (S. Eterović) 04.02. 17:00 18.02. 17:00 21.04. 17:00 30.06. 17:00 14.07. 17:00 01.09. 17:00 15.09. 17:00
UVOD U STRUČNI I ZNANSTVENI RAD 11.02.; 16:00 25.02.; 16:00 21.04., 16:00 30.06.; 16:00 14.07.; 16:00 01.09.; 16:00 15.09.; 16:00
GOSPODARSKO PRAVO 05.02., 16:30 19.02., 16:30 22.04., 16:30 03.07., 16:30 17.07., 16:30 24.08., 16:30 16.09., 16:30
OSNOVE RAČUNOVODSTVA I 03.02., 16.00 17.02., 16.00 22.04., 16.00 23.06., 16.00 07.07., 16.00 02.09., 16.00 16.09., 16.00
OSNOVE RAČUNOVODSTVA II 03.02., 16.00 17.02., 16.00 22.04., 16.00 23.06., 16.00 07.07., 16.00 02.09., 16.00 16.09., 16.00
POSLOVNA STATISTIKA I 03.02., 18.00 17.02., 18.00 20.04., 18.00 24.06., 18.00 08.07., 18.00 02.09., 18.00 16.09., 18.00
POSLOVNA STATISTIKA II 03.02., 18.00 17.02., 18.00 20.04., 18.00 24.06., 18.00 08.07., 18.00 02.09., 18.00 16.09., 18.00
POSLOVANJE UGOSTITELJSKIH PODUZEĆA 05.02., 16:00 26.02.,16:00 22.04.,16:00 26.06.,16:00 16.07.,16:00 27.08., 16:00 10.09., 16:00
OSNOVE MARKETINGA 04.02.,17:00 18.02.,17:00 21.04., 17:00 30.06; 17:00 14.07., 17:00 02.09, 17:00 16.09., 17:00
MARKETING U UGOSTITELJSTVU 04.02.,17:00 18.02.,17:00 21.04., 17:00 30.06; 17:00 14.07., 17:00 02.09, 17:00 16.09., 17:00
OSNOVE PODUZETNIŠTVA 06.02., 17.00 20.02., 17.00 23.04., 17.00 02.07, 17.00 16.07, 17.00 27.08., 17.00 10.09., 17.00
PODUZETNIŠTVO U UGOSTITELJSTVU 06.02., 17.00 20.02., 17.00 23.04., 17.00 02.07, 17.00 16.07, 17.00 27.08., 17.00 10.09., 17.00
TURIZAM I OKOLIŠ 10.02.,16:00 24.02.,16:00 20.04.,16.00 29.06.,16:00 13.07.,16:00 31.08.,16:00 14.09.,16:00
POSLOVNE FINANCIJE 06.02, 18.00 20.02, 18.00 23.04., 18.00 02.07, 18.00 16.07, 18.00 27.08., 18.00 10.09., 18.00
OSNOVE MENADŽMENTA 3.2. 17.00. 17.2. 17.00 20.4. 17.00. 29.6. 17.00 13.7. 17.00 24.8. 17.00 7.9. 17.00
VANJSKOTRGOVINSKO POSLOVANJE 10.02.; 16:00 24.02.; 16:00 20.04., 16:00 29.06.; 16:00 13.07.; 16:00 02.09.; 16:00 16.09.; 16:00
POSLOVANJE TURISTIČKIH AGENCIJA 05.02., 18:00 26.02.,18:00 22.04.,18:00 26.06.,18:00 16.07.,18:00 27.08., 18:00 10.09., 18:00
ISTRAŽIVANJE TURISTIČKIH TRŽIŠTA 04.02.,17:00 18.02.,17:00 21.04., 17:00 30.06; 17:00 14.07., 17:00 02.09, 17:00 16.09., 17:00
TURISTIČKO VREDNOVANJE KULTURNE BAŠTINE 05.02., 17:30 26.02.,17:30 22.04.,17:30 26.06.,17:30 16.07.,17:30 27.08., 17:30 10.09., 17:30
OSNOVE SPECIFIČNIH OBLIKA TURIZMA 06.02., 17.00 20.02., 17.00 23.04., 17.00 02.07, 17.00 16.07, 17.00 27.08., 17.00 10.09., 17.00
TURIZAM I SPORT 06.02., 16.00 20.02., 16.00 23.04., 16.00 02.07, 16.00 16.07, 16.00 27.08., 16.00 10.09., 16.00
STRUČNA PRAKSA 10.02.,17:00 24.02.,17:00 20.04.,17.00 29.06.,17:00 13.07.,17:00 31.08.,17:00 14.09.,17:00