Nastavnici

NASTAVNIK KOLEGIJ VRIJEME ODRŽAVANJA KONZULTACIJA BROJ ADRESA
dr. sc. Branko Wasserbauer Osnove ekonomije, Uvod u stručni i znanstveni rad, Vanjskotrgovinsko poslovanje ponedjeljak: 1200-1330 120 J. J. Strossmayera 9
mr. sc. Ivana Varičak Osnove ekonomije, Uvod u stručni i znanstveni rad, Vanjskotrgovinsko poslovanje utorak: 1100-1230 106 J. J. Strossmayera 9
dr. sc. Dubravka Krivačić Osnove računovodstva I i II, Menadžersko računovodstvo utorak: 1000-1130 107 J. J. Strossmayera 9
mr. sc. Sanda Kočevar Turističko vrednovanje kulturne baštine ponedjeljak 18:15-19:00
sanda.kocevar@gmail.com
223 J. J. Strossmayera 9
Ivan Pukšar, mag. oec. Poslovanje turističkih agencija A tjedan utorkom 15:00-16:00 uz obveznu najavu na mail ivan.puksar7@gmail.com 107 J. J. Strossmayera 9
dr. sc. Nikolina Smajla Poslovne financije ponedjeljak 1100-1200
srijeda 1100-1200
106 J. J. Strossmayera 9
Tihana Cegur Radović,
univ. spec. oec.
Osnove marketinga
Margeting u ugostiteljstvu
Istraživanje turističkih tržišta
Osnove marketinga PU
Strategijski marketing PU
redovni studenti
utorak 13:00 - 14:00,
poslije nastave za
izvanredne studente
tcradovic@vuka.hr
122 J. J. Strossmayera 9
Vesna Vyroubal, mag. educ. Engleski jezik E1 utorak: 930-1100 112 J. J. Strossmayera 9
Davorka Rujevčan, mag. educ. Engleski jezik E2 i E1 ponedjeljak: 1130-1300 101 J. J. Strossmayera 9
dr.sc. Katica Sobo Njemački jezik NJ1, NJ2 utorak: 1030- 1130 101 J. J. Strossmayera 9
Sonja Eterović, mag. educ. Njemački jezik NJ1, NJ2 utorak: 1030- 1130 101 J. J. Strossmayera 9
Nela Erdeljac, mag.educ. Engleski jezik E1 i E2 utorak: 10.00-11.30 216 J. J. Strossmayera 9
Božena Marković, mag.educ.geo. Turistička geografija A tjedan -četvrtak 15:30 -16:15
B tjedan - ponedjeljak 11:30-12:15
223 J. J. Strossmayera 9
Suzana Šnajdar, dipl. ing. Osnove informatike Utorak od 16:00 do 17:30 inf. kab 1 J. J. Strossmayera 9
mr. sc. Marina Tevčić Poslovna matematika II utorak 8:30 - 10:00 115 I. Meštrovića 10
dr.sc. Draženka Birkić Upravljanje kvalitetom
Poslovanje ugostiteljskih poduzeća,
Turizam i okoliš
Utorak 14:00- 15:30
e-mail: dbirkic@vuka.hr
122 J. J. Strossmayera 9
Andreja Primužak, dipl. oec. Osnove poduzetništva, Poduzetništvo u ugostiteljstvu, Poslovna etika utorak: 11:30 - 13:00
e-mail: andreja.primuzak@vuka.hr
106 J. J. Strossmayera 9
dr.sc. Mateja Petračić Osnove turizma, Poduzetništvo u ugostiteljstvu, Osnove specifičnih oblika turizma, Turizam i sport srijeda: 1445 - 1615
e-mail: mateja.petracic@vuka.hr
112 J. J. Strossmayera 9
Lahorka Halmi, dipl. oec. Osnove menadžmenta, Osnove računovodstva I - red, IZV utorak: 1430-1600
e-mail: lahorka.halmi@vuka.hr
107 J. J. Strossmayera 9
dr.sc. Silvija Vitner Marković Osnove turizma, Poslovanje ugostiteljskih poduzeća, Poslovanje turističkih agencija, Istraživanje turističkih tržišta, Stručna praksa, Strategijski marketing srijeda: 1600 - 1730 107 J. J. Strossmayera 9
Marin Maras, prof. Poslovna matematika I, Poslovna statistika I, II srijeda: 900 - 1000 3 Ivana Meštrovića 10
Maja Vidović, mag. Iur. Gospodarsko pravo prema dogovoru uz prethodnu najavu na mail 223 J. J. Strossmayera 9
e-mail: maja.vidovic@oska.pravosudje.hr
Maja Mikulec Rogić, mag. educ. Njemački jezik NJ1, NJ2 četvrtak: 900 - 1030 216 J. J. Strossmayera 9
Mirjana Cibulka, prof. Engleski jezik E1 i E2 utorak 1200-1245 i četvrtak 1100 -1145 216 J. J. Strossmayera 9
Tamara Fehervari, mag. TZK ponedjeljak 8:00-9:00 kabinet 2 Ivana Meštrovića 10