Stručno vijeće

Članovi Stručnog vijeća prema Odlukama Stručnog vijeća broj: 400-2/2014 donesenoj na 77. sjednici održanoj 24.11.2014., 530-90-2/2015 donesenoj na 90. sjednici održanoj 26.10.2015. i 680-105-1/2016 donesenoj na 105. sjednici održanoj 28.11.2016.

1.

Dr.sc. Branko Wasserbauer

dekan, predsjedavajući

branko.wasserbauer(at)vuka.hr

047/843-515

2.

Mr.sc. Marina Tevčić

prodekan, član

marina.tevcic(at)vuka.hr

047/843-561

3.

Dr.sc. Nina Popović

prodekan, član

nina.popovic(at)vuka.hr

047/843-522

4.

Dr.sc. Nenad Mustapić

prodekan, član

nenad.mustapic(at)vuka.hr

047/843-525/118

5

Dr.sc. Jovan Vučinić

pročelnik odjela,član

jovan.vucinic(at)vuka.hr

047/843-570

6.

Dr.sc. Marijana Blažić

pročelnik odjela,član

mblazic(at)vuka.hr

047/843-539

7.

Mr.sc. Ivana Varičak

pročelnik odjela,član

ivana.grgat(at)vuka.hr

047/843-541

8.

Dr.sc. Krunoslav Pintur

pročelnik odjela,član

krunoslav.pintur(at)vuka.hr

047/843-520

9.

Mr.sc. Snježana Kirin

pročelnik odjela,član

snjezana.kirin(at)vuka.hr

047/843-581

10.

Marijan Brozović dipl.ing.

pročelnik odjela,član

marijan.brozovic(at)vuka.hr

047/843-525/113

11.

Tihana Kostadin mag.ing.

predstav.nast.član

tihana.kostadin(at)vuka.hr

047/843-525/114

12.

Ivan Štedul prof.

predstav.nast.,član

ivan.stedul(at)vuka.hr

047/843-522

13.

Marko Ožura dipl.ing.

predstav.nast.,član

marko.ozura(at)vuka.hr

047/843-521

14.

Mr.sc. Vedran Vyroubal

predstav.nast.,član

vedran.vyroubal(at)vuka.hr

047/843-525/117

15.

Slaven Lulić dipl.ing.

predstav.nast.,član

slaven.lulic(at)vuka.hr

047/843-531

16.

Vedran Slijepčević dr.vet.med.

predstav.nast.,član

vedran.slijepcevic(at)vuka.hr

047/843-522

17.

Marko Prahović prof.

predstav.nast.,član

marko.prahovic(at)vuka.hr

047/843-525/102

18.

Sandra Zavadlav dipl.ing.

predstav.nast.,član

sandra.zavadlav(at)vuka.hr

047/843-539

19.

Ines Cindrić dipl.ing.

predstav.nast.,član

ines.cindric(at)vuka.hr

047/843-531

20.

Dr.sc. Igor Peternel

predstav.nast.,član

igor.peternel(at)vuka.hr

047/843-581

21.

Mateja Petračić dipl.oec.

predstav.nast.,član

mateja.petracic(at)vuka.hr

047/843-541

22.

Nikolina Smajla univ.spec.oec.

predstav.nast.,član

nikolina.smajla(at)vuka.hr

047/843-541

23.

Davorka Rujevčan mag.educ.philol.angl.

predstav.nast.,član

davorka.rujevcan(at)vuka.hr

047/843-540

24.

Sonja Eterović mag.educ.philol.germ.

predstav.nast.,član

sonja.eterovic(at)vuka.hr

047/843-544

25.

Dr.sc. Radoslav Korbar

predstav.nast.,član

radoslav.korbar(at)vuka.hr

047/843-525/117

26.

Dr.sc. Vladimir Tudić

predstav.nast.,član

vladimir.tudic(at)vuka.hr

047/843-525/109

27.

Vesna Vyroubal mag.educ.philol.angl.

predstav.nast.,član

vesna.vyroubal(at)vuka.hr

047/843-566

28.

Mr.sc. Silvija Vitner Marković

predstav.nast.,član

svitner(at)vuka.hr

047/843-540

29.

Tomislav Dumić mag.ing.agr.

predstav.nast.,član

tomislav.dumic(at)vuka.hr

047/843-520

30.

Dr.sc. Bojan Matijević,prof.v.š.

predstav.nast.,član

bojan.matijevic(at)vuka.hr

047/843-533

31.

Dr.sc. Aljoša Duplić

predstav.nast.,član

aljosa.duplic(at)vuka.hr

047/843-521

32.

Dr.sc. Jasna Halambek

predstav.nast.,član

jasna.halambek(at)vuka.hr

047/843-531

33.

Denis Kotarski, dipl.ing.

predstav.asist.,član

denis.kotarski(at)vuka.hr

047/843-568

34.

Lidija Brcković, mag.ing.

predstav.asist.,član

lidija.brckovic(at)vuka.hr

047/843-581

35.

Tamara Fehervari, prof.

predstav.asist.,član

tamara.fehervari(at)vuka.hr

047/843-525/102

36.

Filip Žugčić, mag.ing.

predstav.asist.,član

filip.zugcic(at)vuka.hr


37.

Jasna Sabljarić

predstav.zaposl.član

jasna.sabljaric(at)vuka.hr

047/843-510

38.

Ivan Iviček

predstav.stud.član

ivan.ivicek(at)vuka.hr


39.

Dominik Matan

predstav.stud.član

dominik.matan(at)vuka.hr

 

40.

Matija Vidaković

predstav.stud.član

matija.vidakovic(at)vuka.hr


41.

Matea Kuzel

predstav.stud.član

matea.kuzel(at)vuka.hr

 

42.

Domagoj Keber

predstav.stud.član

domagoj.keber(at)vuka.hr


43.

Borna Sačerić

predstav.stud.član

borna.saceric(at)vuka.hr