Nastavnici

IME I PREZIME  ZVANJE  Lokacija  Broj kabineta  Broj telefona  e-mail 
dr.sc. Birkić Draženka Viši predavač Trg J.J. Strossmayera 9  122 843-519  drazenka.birkic(at)vuka.hr 
dr.sc. Blažić Marijana prof. visoke škole Trg J.J. Strossmayera 9  115 843-539  marijana.blazic(at)vuka.hr 
Božić Tomislav, dipl.ing.  viši predavač  Ivana Meštrovića 10  14 843-525/114   tomislav.bozic(at)vuka.hr 
Brozović Marijan, dipl.ing.  viši predavač  Ivana Meštrovića 10  12 843-525/113  marijan.brozovic(at)vuka.hr 
Cegur Radović Tihana, univ.spec.oec. Viši predavač  Trg J.J. Strossmayera 9  122 843-521  tcradovic(at)vuka.hr
Cibulka Mirjana, mag. educ. philol. angl. asistent Trg J.J. Strossmayera 9  216 843-590  mirjana.cibulka(at)vuka.hr 
Dr.sc.Cindrić Ines  viši predavač  Trg J.J. Strossmayera 9  113 843-531  ines.cindric(at)vuka.hr 
Dumić Tomislav, mag.ing.agr.  predavač  Trg J.J. Strossmayera 9  214 843-516  tomislav.dumic(at)vuka.hr 
Erdeljac Nela, mag.educ.hist.et.philol.angl. asistent  Trg J.J. Strossmayera 9  216 843-590 nela.erdeljac(at)vuka.hr
Eterović Sonja, mag.educ.philol.germ.  viši predavač  Trg J.J. Strossmayera 9  101 843-544  sonja.eterovic(at)vuka.hr 
Fehervari Tamara, prof. asistent Ivana Meštrovića 10  2 843-525/102  tamara.fehervari(at)vuka.hr 
Groš Josip, mag.ing.str.  viši predavač  Ivana Meštrovića 10  20 843-525/120  josip.gros(at)vuka.hr 
dr.sc. Halambek Jasna predavač  Trg J.J. Strossmayera 9  113 543-531 jasna.halambek(at)vuka.hr
Halmi Lahorka, dipl.oec.  Viši predavač  Trg J.J. Strossmayera 9  107 843-546  lahorka.halmi(at)vuka.hr 
dr.sc. Hoster Josip  viši predavač  Ivana Meštrovića 10  1 843-525/101  josip.hoster(at)vuka.hr 
Jakšić Lidija, mag.ing.cheming asistent Trg J.J. Strossmayera 9  218 843-581  lidija.brckovic(at)vuka.hr
Kirin Anamarija, mag. ing. inf. Et comm. Techn. Asistent  Ivana Meštrovića 10  10 anamarija.kirin(at)vuka.hr
Mr.sc. Kirin Snježana  viši predavač  Trg J.J. Strossmayera 9  218 843-581  snjezana.kirin(at)vuka.hr 
dr.sc. Korbar Radoslav  prof. visoke škole Ivana Meštrovića 10  17 843-525/117  radoslav.korbar(at)vuka.hr 
Kotarski Denis, mag. ing.mech. asistent  Trg J.J. Strossmayera 9  D-04 843-568 denis.kotarski((at))vuka.hr
Kostadin Tihana, mag.ing.str.  viši predavač  Ivana Meštrovića 10  14 843-525/114  tihana.kostadin(at)vuka.hr 
Kralj Elizabeta, mag.ing.bioprocesnog inženjerstva asistent Trg J.J. Strossmayera 9 D-04 843-568 elizabeta.kralj(at)vuka.hr
dr.sc. Krivačić Dubravka  prof. visoke škole Trg J.J. Strossmayera 9  107 843-540  dubravka.krivacic(at)vuka.hr 
Lorković Nenad, dipl.ing.  predavač  Ivana Meštrovića 10  1 843-525/101  nenad.lorkovic(at)vuka.hr 
dr.sc. Luić Ljerka  prof. visoke škole  Ivana Meštrovića 10  12
843-525/112
 
ljerka.luic(at)vuka.hr 
dr.sc.Lulić Slaven viši predavač  Trg J.J. Strossmayera 9  113 843-531  slaven.lulic(at)vuka.hr 
Maras Marin, dipl.ing.math. predavač  Ivana Meštrovića 10  3 843-525/103 marin.maras(at)vuka.hr
dr.sc.Matijević Bojan prof. visoke škole Trg J.J. Strossmayera 9 115 843-533 bojan.matijevic(at)vuka.hr
dr.sc. Matusinović Zvonimir predavač  Trg J.J. Strossmayera 9  222 843-571 zvonimir.matusinovic(at)vuka.hr
dr.sc. Medić Srđan  viši predavač  Ivana Meštrovića 10  20 843-525/120  srdan.medic(at)vuka.hr 
Mr.sc. Melinšćak Martina  predavač  Ivana Meštrovića 10  3 843-525/103  martina.melinscak(at)vuka.hr 
dr.sc. Mihalić Tihomir  viši predavač  Ivana Meštrovića 10  7 843-525/107  tihomir.mihalic(at)vuka.hr 
Mikulec Rogić Maja, mag. educ. philol. germ. predavač Trg J.J. Strossmayera 9  216 843-590 mmrogic(at)vuka.hr
dr.sc. Mustapić Nenad  prof. visoke škole  Ivana Meštrovića 10  18A  843-525/118  nenad.mustapic(at)vuka.hr 
Ožura Marko, dipl.ing.  viši predavač  Trg J.J. Strossmayera 9  122 843-521  marko.ozura(at)vuka.hr 
dr.sc. Petračić Mateja viši predavač  Trg J.J. Strossmayera 9 106 843-542  mateja.petracic(at)vuka.hr 
dr.sc. Peternel Igor  viši predavač  Trg J.J. Strossmayera 9  222 843-571  igor.peternel(at)vuka.hr 
dr.sc. Pintur Krunoslav, dr.vet.med.  prof. visoke škole  Trg J.J. Strossmayera 9  214 843-520  krunoslav.pintur(at)vuka.hr 
dr.sc. Popović Nina  prof. visoke škole Trg J.J. Strossmayera 9  212 843-515  nina.popovic(at)vuka.hr 
Prahović Marko, prof.  viši predavač  Ivana Meštrovića 10  2 843-525/102  marko.prahovic(at)vuka.hr 
Primužak Andreja dipl.oec. predavač Trg J.J. Strossmayera 9  106 843-542 andreja.primuzak(at)vuka.hr
Rujevčan Davorka, mag. educ. philol. angl.  viši predavač  Trg J.J. Strossmayera 9  101 843-544  davorka.rujevcan(at)vuka.hr 
Slijepčević Vedran, dr.vet.med.  viši predavač  Trg J.J. Strossmayera 9  212 843-523  vedran.slijepcevic(at)vuka.hr 
dr.sc.Smajla Nikolina prof.
visoke škole
Trg J.J. Strossmayera 9  106 843-541  nikolina.smajla(at)vuka.hr 
dr. sc. Sobo Katica viši predavač  Trg J.J. Strossmayera 9  101 843-544  katica.sobo(at)vuka.hr 
dr.sc. Stančić Adam viši predavač  Ivana Meštrovića 10  9 adam.stancic(at)vuka.hr
dr.sc. Goran Šarić predavač  Trg J.J. Strossmayera 9  024 A 843-518 goran.saric(at)vuka.hr
Šimunić Nikola, mag. ing.mech. predavač  Ivana Meštrovića 10  7 843-525/107  nikola.simunic(at)vuka.hr 
Štedul Ivan, prof.  viši predavač  Trg J.J. Strossmayera 9  212 843-522  ivan.stedul(at)vuka.hr 
Mr.sc. Tevčić Marina  viši predavač  Ivana Meštrovića 10  15 843-525/115  marina.tevcic(at)vuka.hr 
dr.sc. Tomić Tanja predavač  Ivana Meštrovića 10  8 843-525/108 tanja.tomic(at)vuka.hr
dr.sc. Trbojević Nikola  prof. visoke škole  Trg J.J. Strossmayera 9  220 843-573  nikola.trbojevic(at)vuka.hr 
dr.sc. Tudić Vladimir  prof. visoke škole Ivana Meštrovića 10  16 843-525/109  vladimir.tudic(at)vuka.hr 
Mr.sc. Varičak Ivana  viši predavač  Trg J.J. Strossmayera 9  106 843-541  ivana.grgat(at)vuka.hr 
dr.sc. Vitner-Marković Silvija  prof. visoke škole Trg J.J. Strossmayera 9  107 843-540  silvija.vitner(at)vuka.hr 
dr.sc. Vučinić Jovan prof. visoke škole  Trg J.J. Strossmayera 9  221 843-570  jovan.vucinic(at)vuka.hr 
dr.sc. Vyroubal Darko  prof. visoke škole  Ivana Meštrovića 10  13 843-525/110  darko.vyroubal(at)vuka.hr 
Mr.sc. Vyroubal Vedran  viši predavač Ivana Meštrovića 10  9 vedran.vyroubal(at)vuka.hr 
dr.sc.Wasserbauer Branko prof. visoke škole  Trg J.J. Strossmayera 9  119 843-543  branko.wasserbauer(at)vuka.hr 
Dr.sc. Zavadlav Sandra viši predavač  Trg J.J. Strossmayera 9  115 843-535 sandra.zavadlav(at)vuka.hr
Žugčić Filip, mag.ing.el. asistent  Ivana Meštrovića 10 10 filip.zugcic(at)vuka.hr

Na vrh