Nastavnici

IME I PREZIME 

ZVANJE 

Lokacija 

Broj kabineta 

Broj telefona 

e-mail 

dr.sc. Blažić Marijana 

viši predavač 

Trg J.J. Strossmayera 9 

115 

843-539 

marijana.blazic(at)vuka.hr 

Božić Tomislav, dipl.ing. 

viši predavač 

Ivana Meštrovića 10 

 14

843-525/114  

tomislav.bozic(at)vuka.hr 

Brcković Lidija, mag.ing.cheming

asistent

Trg J.J. Strossmayera 9 

218

843-581 

lidija.brckovic(at)vuka.hr

Brozović Marijan, dipl.ing. 

viši predavač 

Ivana Meštrovića 10 

12 

843-525/113 

marijan.brozovic(at)vuka.hr 

Cindrić Ines, dipl.ing. 

viši predavač 

Trg J.J. Strossmayera 9 

113 

843-531 

ines.cindric(at)vuka.hr 

Dumić Tomislav, mag.ing.agr. 

predavač 

Trg J.J. Strossmayera 9 

214 

843-516 

tomislav.dumic(at)vuka.hr 

dr.sc. Duplić Aljoša

predavač 

Trg J.J. Strossmayera 9 

122

843-521

aljosa.duplic(at)vuka.hr

Erdeljac Nela, mag.educ.hist.et.philol.angl.

asistent 

Trg J.J. Strossmayera 9 

216

843-590

nela.erdeljac(at)vuka.hr

Eterović Sonja, mag.educ.philol.germ. 

viši predavač 

Trg J.J. Strossmayera 9 

101 

843-544 

sonja.eterovic(at)vuka.hr 

Fehervari Tamara, prof.

asistent

Ivana Meštrovića 10 

843-525/102 

tamara.fehervari(at)vuka.hr 

Groš Josip, mag.ing.str. 

viši predavač 

Ivana Meštrovića 10 

20 

843-525/120 

josip.gros(at)vuka.hr 

dr.sc. Halambek Jasna

predavač 

Trg J.J. Strossmayera 9 

113

543-531

jasna.halambek(at)vuka.hr

Halmi Lahorka, dipl.oec. 

predavač 

Trg J.J. Strossmayera 9 

107 

843-546 

lahorka.halmi(at)vuka.hr 

dr.sc. Hoster Josip 

predavač 

Ivana Meštrovića 10 

843-525/101 

josip.hoster(at)vuka.hr 

Kirin Anamarija, mag. ing. inf. et comm. techn.

asistent 

Ivana Meštrovića 10 

10


anamarija.kirin(at)vuka.hr

Mr.sc. Kirin Snježana 

viši predavač 

Trg J.J. Strossmayera 9 

218 

843-581 

snjezana.kirin(at)vuka.hr 

dr.sc. Korbar Radoslav 

viši predavač 

Ivana Meštrovića 10 

17 

843-525/117 

radoslav.korbar(at)vuka.hr 

Kotarski Denis, mag. ing.mech.

asistent 

Trg J.J. Strossmayera 9 

D-04

843-568

denis.kotarski((at))vuka.hr

Kostadin Tihana, mag.ing.str. 

predavač 

Ivana Meštrovića 10 

14 

843-525/114 

tihana.kostadin(at)vuka.hr 

dr.sc. Krivačić Dubravka 

viši predavač 

Trg J.J. Strossmayera 9 

107 

843-540 

dubravka.krivacic(at)vuka.hr 

Lorković Nenad, dipl.ing. 

predavač 

Ivana Meštrovića 10 

843-525/101 

nenad.lorkovic(at)vuka.hr 

dr.sc. Luić Ljerka 

prof. visoke škole 

Ivana Meštrovića 10 

12 843-525/112

 

ljerka.luic(at)vuka.hr 

Lulić Slaven, dipl.ing. 

viši predavač 

Trg J.J. Strossmayera 9 

113 

843-531 

slaven.lulic(at)vuka.hr 

Maras Marin, dipl.ing.math.

predavač 

Ivana Meštrovića 10 

3

843-525/103

marin.maras(at)vuka.hr

dr.sc.Matijević Bojan

prof. visoke škole

Trg J.J. Strossmayera 9

115

843-533

bojan.matijevic(at)vuka.hr

dr.sc. Matusinović Zvonimir

predavač 

Trg J.J. Strossmayera 9 

222

843-571

zvonimir.matusinovic(at)vuka.hr

dr.sc. Medić Srđan 

viši predavač 

Ivana Meštrovića 10 

20 

843-525/120 

srdan.medic(at)vuka.hr 

Mr.sc. Melinšćak Martina 

predavač 

Ivana Meštrovića 10 

843-525/103 

martina.melinscak(at)vuka.hr 

dr.sc. Mihalić Tihomir 

viši predavač 

Ivana Meštrovića 10 

843-525/107 

tihomir.mihalic(at)vuka.hr 

dr.sc. Mustapić Nenad 

prof. visoke škole 

Ivana Meštrovića 10 

18A 

843-525/118 

nenad.mustapic(at)vuka.hr 

Ožura Marko, dipl.ing. 

viši predavač 

Trg J.J. Strossmayera 9 

122 

843-521 

marko.ozura(at)vuka.hr 

Petračić Mateja, dipl.oec. 

predavač 

Trg J.J. Strossmayera 9 

106 

843-542 

mateja.petracic(at)vuka.hr 

dr.sc. Peternel Igor 

predavač 

Trg J.J. Strossmayera 9 

222 

843-571 

igor.peternel(at)vuka.hr 

dr.sc. Pintur Krunoslav, dr.vet.med. 

prof. visoke škole 

Trg J.J. Strossmayera 9 

214 

843-520 

krunoslav.pintur(at)vuka.hr 

dr.sc. Popović Nina 

prof. visoke škole

Trg J.J. Strossmayera 9 

212 

843-522 

nina.popovic(at)vuka.hr 

Prahović Marko, prof. 

viši predavač 

Ivana Meštrovića 10 

843-525/102 

marko.prahovic(at)vuka.hr 

Rogić Mikulec Maja, prof.njem. jezika i knjiž. i češkog jezika i knjiž.

asistent 

Trg J.J. Strossmayera 9 

216

843-590

mmrogic(at)vuka.hr

Radović Cegur Tihana, univ.spec.oec.

predavač 

Trg J.J. Strossmayera 9 

122

843-521 

tcradovic((at)vuka.hr

Rujevčan Davorka, prof. 

viši predavač 

Trg J.J. Strossmayera 9 

101

843-544 

davorka.rujevcan(at)vuka.hr 

Slijepčević Vedran, dr.vet.med. 

predavač 

Trg J.J. Strossmayera 9 

212 

843-523 

vedran.slijepcevic(at)vuka.hr 

dr.sc. Smajla Nikolina

viši predavač 

Trg J.J. Strossmayera 9 

106 

843-541 

nikolina.smajla(at)vuka.hr 

dr. sc. Sobo Katica

viši predavač 

Trg J.J. Strossmayera 9 

101 

843-544 

katica.sobo(at)vuka.hr 

dr.sc. Stančić Adam

predavač 

Ivana Meštrovića 10 

9


adam.stancic(at)vuka.hr

dr.sc. Goran Šarić

predavač 

Trg J.J. Strossmayera 9 

122

843-518

goran.saric(at)vuka.hr

Šimunić Nikola, mag. ing.mech.

predavač 

Ivana Meštrovića 10 

843-525/107 

nikola.simunic(at)vuka.hr 

dr.sc. Špišić Vladimir

predavač 

Trg J.J. Strossmayera 9 vladimir.spisic(at)vuka.hr 

Štedul Ivan, prof. 

viši predavač 

Trg J.J. Strossmayera 9 

212 

843-522 

ivan.stedul(at)vuka.hr 

Mr.sc. Tevčić Marina 

viši predavač 

Ivana Meštrovića 10 

15 

843-525/115 

marina.tevcic(at)vuka.hr 

dr.sc. Tomić Tanja

predavač 

Ivana Meštrovića 10 

8

843-525/108

tanja.tomic(at)vuka.hr

dr.sc. Trbojević Nikola 

prof. visoke škole 

Trg J.J. Strossmayera 9 

220 

843-573 

nikola.trbojevic(at)vuka.hr 

dr.sc. Tudić Vladimir 

prof. visoke škole

Ivana Meštrovića 10 

16

843-525/109 

vladimir.tudic(at)vuka.hr 

Mr.sc. Varičak Ivana 

viši predavač 

Trg J.J. Strossmayera 9 

106 

843-541 

ivana.grgat(at)vuka.hr 

Dr.sc. Vitner-Marković Silvija 

prof. visoke škole

Trg J.J. Strossmayera 9 

107 

843-540 

silvija.vitner(at)vuka.hr 

dr.sc. Vučinić Jovan

prof. visoke škole 

Trg J.J. Strossmayera 9 

221 

843-570 

jovan.vucinic(at)vuka.hr 

dr.sc. Vyroubal Darko 

prof. visoke škole 

Ivana Meštrovića 10 

13 

843-525/110 

darko.vyroubal(at)vuka.hr 

Mr.sc. Vyroubal Vedran 

viši predavač

Ivana Meštrovića 10 

9


vedran.vyroubal(at)vuka.hr 

Vyroubal Vesna, mag.educ.philol.angl. 

viši predavač 

Ivana Meštrovića 10 

13 

843-525/110 

vesna.vyroubal(at)vuka.hr 

dr.sc.Wasserbauer Branko

prof. visoke škole 

Trg J.J. Strossmayera 9 

119 

843-543 

branko.wasserbauer(at)vuka.hr 

Zavadlav Sandra, dipl.ing.

viši predavač 

Trg J.J. Strossmayera 9 

115

843-535

sandra.zavadlav(at)vuka.hr

Žugčić Filip, mag.ing.el.

asistent 

Ivana Meštrovića 10 

10


filip.zugcic(at)vuka.hr

Na vrh