Raspored predavanja

Raspored predavanja za 1.godinu ugostiteljstva - ljetni semestar 2019./2020.

  Raspored predavanja za 2.godinu ugostiteljstva - ljetni semestar 2019./2020.

   Raspored predavanja za 3.godinu ugostiteljstva - ljetni semestar 2019./2020.

    Raspored predavanja za 1.godinu ugostiteljstva (izvanredni) - ljetni semestar 2019./2020.

     Raspored predavanja za 2.godinu ugostiteljstva (izvanredni) - ljetni semestar 2019./2020.

      Raspored predavanja za 3.godinu ugostiteljstva (izvanredni) - ljetni semestar 2019./2020.