Ispitni rokovi

Naziv kolegija Nastavnik 1 (Nositelj) 11. mjesec 2. mjesec 4. mjesec 6. i 7. mjesec 8. i 9. mjesec
Vektorska analiza i numeričke metode Tevčić, Marina 1.12.2020. u 15:30 3.2.2021. u 15:30 17.2.2021. u 15:30 21.4.2021. u 15:30 16.6.2021. u 15:30 30.6.2021. u 15:30 1.9.2021. u 15:30 15.9.2021. u 15:30
Vjerojatnost i statistika Maras, Marin 1.12.2020. u 15:30 3.2.2021. u 15:30 17.2.2021. u 15:30 21.4.2021. u 15:30 16.6.2021. u 15:30 30.6.2021. u 15:30 1.9.2021. u 15:30 15.9.2021. u 15:30
Inženjerstvo površina Božić, Tomislav 24.11.2020.u 16:00 05.02.2021.u 16:00 20.02.2021.u 16:00 20.04.2021.u 16:00 15.06.2021. u 16:00 29.06.2021. u 16:00 31.08.2021. u 16:00 14.09.2021. u 16:00
Ispitivanja bez razaranja Božić, Tomislav 24.11.2020.u 16:00 05.02.2021.u 16:00 20.02.2021.u 16:00 20.04.2021.u 16:00 15.06.2021. u 16:00 29.06.2021. u 16:00 31.08.2021. u 16:00 14.09.2021. u 16:00
Nemetalni i kompozitni materijali Kostadin, Tihana 23.11.2020. u 09:00 03.02.2021. u 09:00 17.02.2021. u 09:00 19.04.2021. u 09:00 16.06.201. u 09:00 30.06.2021. u 09:00 25.08.2021. u 09:00 08.09.2021. u 09:00
3D konstruiranje računalom I Groš, Josip 24.11.2020. u 11:00 02.02.2021. u 11:00 16.02.2021. u 11:00 20.04.2021. u 11:00 15.06.2020. u 11:00 29.06.2020. u 11:00 02.09.2021. u 11:00 16.09.2020. u 11:00
Metoda konačnih elemenata 1 Mihalić, Tihomir 26.11.2020 12:15-13:00 01.02.2021 12:15-13:00 12.02.2021 12:15-13:00 19.04.2021 12:15-13:00 14.06.2021 12:15-13:00 02.07.2021 12:15-13:00 23.08.2021 12:15-13:00 03.09.2021 12:15-13:00
Projektiranje energetskih postrojenja Mustapić, Nenad 24.11.2020. u 10:00 02.02.2021. u 10:00 16.02.2021. u 10:00 20.04.2021. u 10:00 22.06.2021. u 10:00 06.07.2021. u 10:00 31.08.2021. u 10:00 14.09.2021. u 10:00
Fleksibilni obradni sustavi Brozović, Marijan 26.11.2020. u 17:00 04.02.2021. u 17:00 18.02.2021. u 17:00 22.04.2021. u 17:00 17.06.2021. u 17:00 01.07.2021. u 17:00 26.08.2021. u 17:00 09.09.2021. u 17:00
Toplinska obrada Božić, Tomislav 24.11.2020.u 16:00 05.02.2021.u 16:00 20.02.2021.u 16:00 20.04.2021.u 16:00 15.06.2021. u 16:00 29.06.2021. u 16:00 31.08.2021. u 16:00 14.09.2021. u 16:00
Prerada polimera Brozović, Marijan 26.11.2020. u 17:00 04.02.2021. u 17:00 18.02.2021. u 17:00 22.04.2021. u 17:00 17.06.2021. u 17:00 01.07.2021. u 17:00 26.08.2021. u 17:00 09.09.2021. u 17:00
3D konstruiranje računalom II Groš, Josip 24.11.2020. u 12:00 02.02.2021. u 12:00 16.02.2021. u 12:00 20.04.2021. u 12:00 15.06.2020. u 12:00 29.06.2020. u 12:00 02.09.2021. u 12:00 16.09.2020. u 12:00
Metoda konačnih elemenata 2 Mihalić, Tihomir 26.11.2020 12:15-13:00 01.02.2021 12:15-13:00 12.02.2021 12:15-13:00 19.04.2021 12:15-13:00 14.06.2021 12:15-13:00 02.07.2021 12:15-13:00 23.08.2021 12:15-13:00 03.09.2021 12:15-13:00
Projektiranje upravljanja i vođenja Tudić, Vladimir 24.11.2020. U 10:00 02.02.2020. U 10:00 16.02.2020. U 10:00 20.04.2020. U 10:00 15.06.2020. U 10:00 29.06.2020. U 10:00 24.08.2020. U 10:00 07.09.2020. U 10:00
Kontrola kvalitete proizvoda Medić, Srđan 24.11.2020. u 13:00 02.02.2021. u 13:00 16.02.2021. u 13:00 20.04.2021. u 13:00 15.06.2020. u 13:00 29.06.2020. u 13:00 02.09.2021. u 13:00 16.09.2020. u 13:00
Održavanje strojeva i sustava Božić, Tomislav 24.11.2020.u 16:00 05.02.2021.u 16:00 20.02.2021.u 16:00 20.04.2021.u 16:00 15.06.2021. u 16:00 29.06.2021. u 16:00 31.08.2021. u 16:00 14.09.2021. u 16:00
Zavarivanje Brozović, Marijan 26.11.2020. u 17:00 04.02.2021. u 17:00 18.02.2021. u 17:00 22.04.2021. u 17:00 17.06.2021. u 17:00 01.07.2021. u 17:00 26.08.2021. u 17:00 09.09.2021. u 17:00
Primijenjeno konstruiranje Kotarski, Denis 25.11.2020 u 12:00 03.02.2021. u 12:00 17.02.2021. u 12:00 20.04.2021. u 12:00 16.06.2021. u 12:00 30.06.2021. u 12:00 24.08.2021. u 12:00 07.09.2021. u 12:00
Zavarene konstrukcije Brozović, Marijan 26.11.2020. u 17:00 04.02.2021. u 17:00 18.02.2021. u 17:00 22.04.2021. u 17:00 17.06.2021. u 17:00 01.07.2021. u 17:00 26.08.2021. u 17:00 09.09.2021. u 17:00
Pumpe Korbar, Radoslav 24.11.2020. u 17:00 10.02.2021. u 17:00 24.02.2021. u 17:00 28.04.2021. u 17:00 16.06.2021. u 17:00 30.06.2021. u 17:00 01.09.2021. u 17:00 15.09.2021. u 17:00
Informacijski sustavi u strojarstvu Luić, Ljerka
Zaštita modificiranjem površine Halambek, Jasna 30.11.2020. u 17:00 08.02.2021. u 17:00 22.02.2021. u 17:00 26.04.2021. u 17:00 15.06.2021. u 17:00 12.07.2021. u 17:00 30.08.2021. u 17:00 13.09.2021. u 17:00
Mehanički integritet strojeva Hoster, Josip 25.11.2020. u 10:00 08.02.2021. u 10:00 22.02.2021. u 10:00 21.04.2021. u 10:00 29.06.2021. u 10:00 13.07.2021. u 10:00 26.08.2021. u 10:00 09.09.2021. u 10:00
Projektiranje sustava OIE Mihalić, Tihomir 26.11.2020 12:15-13:00 01.02.2021 12:15-13:00 12.02.2021 12:15-13:00 19.04.2021 12:15-13:00 14.06.2021 12:15-13:00 02.07.2021 12:15-13:00 23.08.2021 12:15-13:00 03.09.2021 12:15-13:00
Ekološka zaštita Cindrić, Ines 24.11.2020. u 17:00 09.02.2021. u 17:00 23.02.2021. u 17:00 20.04.2021. u 17:00 15.06.2021. u 17:00 06.07.2021. u 17:00 31.08.2021. u 17:00 14.09.2021. u 17:00
Vibracije i dinamika strojeva Hoster, Josip 25.11.2020. u 10:00 08.02.2021. u 10:00 22.02.2021. u 10:00 21.04.2021. u 10:00 29.06.2021. u 10:00 13.07.2021. u 10:00 26.08.2021. u 10:00 09.09.2021. u 10:00
CAM i NC programiranje Brozović, Marijan 26.11.2020. u 17:00 04.02.2021. u 17:00 18.02.2021. u 17:00 22.04.2021. u 17:00 17.06.2021. u 17:00 01.07.2021. u 17:00 26.08.2021. u 17:00 09.09.2021. u 17:00
3D konstruiranje računalom I Kotarski, Denis 23.11.2020. u 16:00 01.02.2021. u 16:00 15.02.2021. u 16:00 19.04.2021. u 16:00 14.06.2021. u 16:00 28.06.2021. u 16:00 30.08.2021. u 16:00 13.09.2021. u 16:00
Ekonomika obrade Medić, Srđan 24.11.2020. u 13:00 02.02.2021. u 13:00 16.02.2021. u 13:00 20.04.2021. u 13:00 15.06.2020. u 13:00 29.06.2020. u 13:00 02.09.2021. u 13:00 16.09.2020. u 13:00