Ispitni rokovi

KOLEGIJ lipanj srpanj rujan
3D konstruiranje računalom I (I.Spudić) 21.06. u 18:00h 12.07. u 18:00 13.09. i 27.09. u 18:00h
3D konstruiranje računalom I (J. Groš) 19.06. u 13:00h 10.07. u 13:00h 11.09. i 25.09. u 13:00h
3D konstruiranje računalom II (I.Spudić) 21.06. u 18:00h 12.07. u 18:00 13.09. i 27.09. u 18:00h
3D konstruiranje računalom II (J. Groš) 19.06. u 13:00h 10.07. u 13:00h 11.09. i 25.09. u 13:00h
Ekološka zaštita (Lj. Majdandžić) 21.06. u 17:00h 05.07. u 17:00h 06.09. i 20.09. u 17:00h
Fleksibilni obradni sustavi (M. Brozović) 29.06. u 16:00h 13.07. u 16:00h 07.09. i 21.09. u 16:00h
Informacijski sustavi u strojarstvu (Lj. Luić) 19.06. u 16:00h 09.07. u 16:00h 10.09. i 24.09. u 16:00h
Inženjerstvo površina (T. Božić) 19.06. u 10:00h 03.07. u 10:00h 04. i 18.09. u 10:00h
Ispitivanje bez razaranja (T. Božić) 19.06. u 10:00h 03.07. u 10:00h 04. i 18.09. u 10:00h
Kontrola kvalitete proizvoda (S. Medić) 19.06. u 13:00h 10.07. u 13:00h 11.09. i 25.09. u 13:00h
Mehanički integritet strojeva (J. Hoster) 26.06. u 10:00h 11.07. u 11:00h 07.09. i 21.09. u 10:00h
Metoda konačnih elemenata I (T. Mihalić) 18.06. u 15:00h 02.07. u 15:00h 14.09. i 28.09. u 15:00h
Metoda konačnih elemenata II (T. Mihalić) 18.06. u 15:00h 02.07. u 15:00h 14.09. i 28.09. u 15:00h
Nemetalni i kompozitni materijali (T. Kostadin) 18.06. u 09:00h 02.07. u 09:00h 03.09. i 17.09. u 09:00h
Projektiranje sustava OIE (Lj. Majdandžić) 28.06. u 17:00h 12.07. u 17:00h 13.09. i 27.09. u 17:00h
Prerada polimera (T. Tomić) 18.06. u 12:00h 02.07. u 12:00h 10.09. i 24.09. u 12:00h
Primjenjeno konstruiranje (I. Spudić) 21.06. u 18:00h 05.07. u 18:00 13.09. i 27.09. u 18:00h
Projektiranje energetskih postrojenja (N. Mustapić) 19.06. u 10:00h 03.07. u 10:00h 04.09. i 18.09. u 10:00h
Projektiranje upravljanja i vođenja (V. Tudić) 26.06. 09.07. 03.09. i 17.09.
Pumpe (R. Korbar) 19.06. u 16:00h 09.07. u 16:00h 06.09. i 20.09. u 16:00h
Toplinska obrada (T. Božić) 19.06. u 10:00h 03.07. u 10:00h 04. i 18.09. u 10:00h
Toplinska i procesna mjerenja (V. Tudić) 26.06. 09.07. 03.09. i 17.09.
Vektorska analiza i num. metode (Inženjerska matematika) (M. Tevčić) 18.06. u 14:00h 02.07. u 14:00h 03.09. i 17.09. u 14:00h
Vibracija i dinamika strojeva (J. Hoster) 22.06. u 10:00h 06.07. u 10:00h 07.09. i 21.09. u 10:00h
Vjerojatnost i statistika (M.Maras) 18.06. u 14:00h 02.07. u 14:00h 03.09. i 17.09. u 14:00h
Zavarivanje (T. Tomić) 20.06. u 14:00h 04.07. u 14:00h 10.09. i 24.09. u 12:00h
Održavanje strojeva i sustava (M.Brozović) 29.06. u 16:00h 13.07. u 16:00h 07.09. i 21.09. u 16:00h
Održavanje strojeva i sustava (M.Brozović) 29.06. u 16:00h 13.07. u 16:00h 07.09. i 21.09. u 16:00h