Ispitni rokovi

KOLEGIJ listopad
3D konstruiranje računalom I (I.Spudić)
3D konstruiranje računalom I (J. Groš) 02.10. u 13:00 h
3D konstruiranje računalom II (I.Spudić)
3D konstruiranje računalom II (J. Groš) 02.10. u 13:00 h
Ekološka zaštita (Lj. Majdandžić)
Fleksibilni obradni sustavi (M. Brozović)
Informacijski sustavi u strojarstvu (Lj. Luić)
Inženjerstvo površina (T. Božić) 02.10. u 08:00 h
Ispitivanje bez razaranja (T. Božić) 02.10. u 08:00 h
Kontrola kvalitete proizvoda (S. Medić) 02.10. u 13:00 h
Mehanički integritet strojeva (J. Hoster)
Metoda konačnih elemenata I (T. Mihalić) 02.10 u 11.00 h
Metoda konačnih elemenata II (T. Mihalić) 02.10. u 11:00 h
Nemetalni i kompozitni materijali (T. Kostadin) 02.10. u 09:00 h
Projektiranje sustava OIE (Lj. Majdandžić)
Prerada polimera (T. Tomić)
Primjenjeno konstruiranje (I. Spudić)
Projektiranje energetskih postrojenja (N. Mustapić)
Projektiranje upravljanja i vođenja (V. Tudić)
Pumpe (R. Korbar)
Toplinska obrada (T. Božić) 02.10. u 08:00 h
Toplinska i procesna mjerenja (V. Tudić)
Vektorska analiza i num. metode (Inženjerska matematika) (M. Tevčić) 02.10. u 12:00 h
Vibracija i dinamika strojeva (J. Hoster)
Vjerojatnost i statistika (M.Maras) 02.10. u 12:00 h
Zavarivanje (T. Tomić)
Održavanje strojeva i sustava (M.Brozović)
Održavanje strojeva i sustava (M.Brozović)