Izjava o pristupačnosti

Izjava o pristupačnosti

Veleučilište u Karlovcu nastoji svoju internetsku stranicu (www.vuka.hr) učiniti pristupačnom u skladu sa Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora Republike Hrvatske (Narodne novine 17/19) od 23. rujna 2019., kojim se u nacionalno zakonodavstvo preuzima Direktiva (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora.


Ova izjava o pristupačnosti primjenjuje se na internetske stranice domene vuka.hr.


Status usklađenosti

Internetske stranice domene vuka.hr djelomično su u skladu sa Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora Republike Hrvatske zbog neusklađenosti koje su navedene u nastavku.


Nepristupačan sadržaj

Sadržaj naveden u nastavku nepristupačan je u pogledu općih zahtjeva za osiguranje pristupačnosti zbog sljedećih razloga:


Operabilnost:

•    Korisnicima nije omogućena optimalna navigacija sadržajem niti su pojedina područja stranica (tekstualna ili ikone) dovoljno velika i udaljena za nesmetano korištenje osobama s motoričkim poteškoćama. Na stranici ne postoji mogućnost ispravljanja grešaka pri unosu teksta, niti su određene prečice na tipkovnici i navigacija na način da se svakom elementu programa može pristupiti tipkovnicom.


Mogućnost opažanja:

•    Korisnicima nije omogućena jednostavna promjena veličine teksta, ni kontrasta, kao niti tekstualna alternativa netekstualnom sadržaju poput slika ili videomaterijala.


Podizanje razine pristupačnosti

Veleučilište u Karlovcu pokrenulo je aktivnosti izrade novog sučelja web stranice kojima će nastojati postići usklađenost sa Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja te će pokrenuti proces cjelokupnog redizajna mrežnih stranica s ciljem potpune prilagodbe svojeg internetskog sadržaja osobama s invaliditetom.


Priprema ove izjave o pristupačnosti

Ova je izjava sastavljena dana 10. rujna 2020., primjenom metode samoprocjene.
Povratne informacije i podaci za kontakt
Sve upite u vezi s pristupačnosti internetske stranice www.vuka.hr korisnici mogu uputiti:
•    elektroničkom poštom: helpdesk@vuka.hr
•    telefonom: +385 47/843-500
•    poštom: Veleučilište u Karlovcu, Trg J.J. Strossmayera 9, 47 000 Karlovac
 
Veleučilište u Karlovcu je dužno na upite, obavijesti ili zahtjeve korisnika u vezi s osiguravanjem pristupačnosti odgovoriti u roku od 15 dana od dana primitka obavijesti odnosno zahtjeva ili ga u istom roku, uz detaljno obrazloženje razloga koji zahtijevaju odgodu, obavijestiti o naknadnom roku u kojem će odgovoriti na korisnikovu obavijest ili zahtjev. 


Postupak praćenja provedbe propisa

Tijelo nadležno za praćenje usklađenosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora sa zahtjevima pristupačnosti i nadzor nad provedbom Zakona o pristupačnosti je Povjerenik za informiranje Republike Hrvatske.
U slučaju nezadovoljavajućih odgovora na obavijest ili zahtjev za povratne informacije o pristupačnosti ovih mrežnih stranica, korisnici se mogu obratiti Povjereniku za informiranje putem telefona na broj +385 1 4609 041, poštom (Jurišićeva 19, 10000 Zagreb, Hrvatska) ili putem elektroničke pošte: ppi@pristupinfo.hr.