Razvoj SOK-a

Razvoj SOK-a pri Veleučilištu u Karlovcu

2008.

13. 06. - Certifikat IES – ocjena BB

2009.

Aktivnosti i priprema dokumentacije za ishođenje ISO: 9001 Certifikata

2010.

Aktivnosti i priprema dokumentacije za ishođenje ISO: 9001 Certifikata

2011.

16.06. - Certifikat ISO 9001:2008

2013.

13.06. Certifkat IES – ocjena BB +

2015.

16.02. - Povjerenstvo za unutarnju prosudbu Sustava osiguravanja kvalitete Veleučilišta u Karlovcu

11.03. - Usvojen Integrirani priručnik sustava upravljanja i osiguravanja kvalitete prema standardima europskog prostora visokog obrazovanja i međunarodnoj normi ISO 9001:2008-izdanje 2

11.03. - Definirana politika kvalitete

10.05. –Imenovan Odbor za osiguravanje kvalitete Veleučilišta u Karlovcu

13.06. - Certifkat IES – ocjena BBB

21.09. – Izvješće o realizaciji plana aktivnosti unapređenja kvalitete u fazi naknadnog praćenja

12.-12.11. Vanjski audit AZVO-a

Provedena 1. Unutarnja prosudba sustava osiguravanja kvalitete prema ESG standardima

2016.

24.05. –Usvojeni Ciljevi sustava osiguravanja kvalitete

15.06. - Usvojen Integrirani priručnik sustava upravljanja i osiguravanja kvalitete prema standardima europskog prostora visokog obrazovanja i međunarodnoj normi ISO 9001:2008- izdanje 3.

Edukacije u području osiguravanja kvalitete: članova Odbora za osiguravanje kvalitete, studenata, nastavnika, zaposlenika,

Provedena 2. Unutarnja prosudba sustava osiguravanja kvalitete prema ESG standardima

14.12. Osnovan Ured za osiguravanje kvalitete

Zaposlenici Veleučilišta tijekom godine sudjelovali su na radionicama, okruglim stolovima i skupovima o kvaliteti na području visokog obrazovanja i znanosti u Hrvatskoj (CroQAnet)

Donošenje i usvajanje relevantnih akata o kvaliteti-kontinuirano tijekom 2016.g.

2017.

01.01. – imenovana osoba odgovorna za rad u Uredu za osiguravanje kvalitete

10.02. – Vanjski audit prema HRN EN ISO 9001:2009

20.02. – Zaposlenici Veleučilišta prisustvovali radionici: Provedba Europskih standarda i smjernica za osiguravanje kvalitete (ESG) na hrvatskim visokim učilištima.

05.06.- zaposlenici Veleučilišta prisustvovali 2. sastanku Mreže jedinica sustava osiguravanja kvalitete na visokim učilištima u RH (CroQAnet)

07.07. Zaposlenici Veleučilišta prisustvovali Predstavljanju dokumenta „ Analiza petogodišnjeg ciklusa reakreditacije visokih učilišta“.

07-09. mj Provedena 3. Unutarnja prosudba sustava osiguravanja kvalitete

28.-29.09. Proveden Vanjski audit prema HRN EN ISO 9001:2015

07.12. - Certifikat HRN EN ISO 9001:2015

11.12. – zaposlenici Veleučilišta prisustvovali 3. sastanku Mreže jedinica sustava osiguravanja kvalitete na visokim učilištima u RH (CroQAnet)

 

2018.

15.05. – Donesen Integrirani priručnik kvalitete, izmj.4, usklađen sa HRN EN ISO 9001:2015

30.05. - Zaposlenici Veleučilišta prisustvovali radionici Mreže CroQAnet,

07-10 mj - Provedena 4. Unutarnja prosudba sustava osiguravanja kvalitete

16.11. – Održana edukacija zaposlenika Veleučilišta pod nazivom „ Uvod u sustav osiguravanja kvalitete Veleučilišta u Karlovcu“

12.12. Proveden Vanjski audit od strane CRS-a, potvrđena norma HRN EN ISO 9001:2015

Ažuriranje, donošenje i usvajanje relevantnih postupaka i dokumentacije vezano uz HRN EN ISO 9001:2015 kontinuirano tijekom 2018.g.

 

2019.

28.02. Održana interna edukacija za članove stručnog vijeća

11. I 12. 04. Održana edukacija: Provedba internog audita-tvrtka Supera

31.05. Zaposlenici Veleučilišta prisustvovali 6. radionici Mreže CroQAnet

28.06. Prihvaćen standardizirani obrazac za provedbu internog audita usklađen sa ESG standardima 1.1-1.10

09.-11. mj. Provedena 5. Unutarnja prosudba sustava osiguravanja kvalitete

10. i 11.mj OZK održao studentima edukacije o SOK-u VUK-e s naglaskom na ESG standarde

12.12. Proveden Vanjski audit od strane CRS-a, potvrđena norma HRN EN ISO 9001:2015

Ažuriranje, donošenje i usvajanje relevantnih postupaka i dokumentacije vezano uz HRN EN ISO 9001:2015 i ESG 1.1-1.10 kontinuirano tijekom 2019.g.

 

2020.

16.01. Nastavnici Veleučilišta prisustvovali in house edukaciji „Primjena nastavnih metoda i načina vrednovanja usklađenih s ishodima učenja“

19.03. Zaposlenici VUK-e prisustvovali on line 7. sastanku mreže CroQAnet

18.09. sklopljen je Ugovor o provedbi ponovne ocjene vanjskog audita sa CRS ( ponovna ocjena nije provedena u planiranom periodu, što je bilo uvjetovano građevinskim radovima kao i nedostupnosti ljudskih i materijalnih resursa te COVID 19 situacijom)

23.09. Održana interna edukacija za 14 novozaposlenih osoba „Uvod u Sustav osiguravanja kvalitete pri Veleučilištu u Karlovcu“

6.-7.10. osam (8) zaposlenika VUK-e (nastavno i nenastavno osoblje) prisustvovalo je dvodnevnoj edukaciji „Kako uspostaviti učinkovit sustav osiguranja kvalitete u visokom obrazovanju u skladu sa standardima i smjernicama za osiguranje kvalitete na europskom prostoru visokog obrazovanja (ESG)“ održanih u okviru projekta “Moderno obrazovanje stručnih prvostupnika mehatronike usklađeno sa zahtjevima HKO”

8.-10.10. Jedanaest (11) zaposlenika VUK-e (nastavno osoblje) prisustvovalo je trodnevnoj edukaciji „Unapređenje nastavničkih kompetencija“ održanih u okviru projekta “Moderno obrazovanje stručnih prvostupnika mehatronike usklađeno sa zahtjevima HKO”

10. i 11.mj OZK održao studentima edukacije o SOK-u VUK-e s naglaskom na ESG standarde

07. do 11.mj- izrada Samoanalize VUK-e s analitičkim prilogom iz MOZVAG-a, kao pripremu za najavljenu reakreditaciju AZVO

Tijekom 2020.g. po potrebi je ažurirana dokumentacija SOK-a

2021.

26.-29.01. AZVO - Reakreditacija Veleucillsta u Karlovcu

Ožujak – Izvješće stručnog povjerenstva o reakreditaciji VUK-e

12. do 15.04. provedena je početna ocjena CRS-a prema HRN EN ISO 9001:2015 normi

20.05.-30.06. otklanjanje nesukladnosti prema pregledu preporuka i Izvješću o nesukladnosti CRS

28.05. – Izrađen novi postupak SOK-a : QP 8.4.2-02_POSTUPAK ZAPRIMANJA I PROVJERE RAČUNA TE PLAĆANJA PO RAČUNIMA, imj.0

02.07. dostava Izvješća o otklonjenim nesukladnostima- nalaz CRS-a 15.04.2021-02.07.2021.

Rujan – Akreditacijska preporuka Stručnog povjerenstva AZVO

04.10. Certifikat HRN EN ISO 9001:2015 do 04.10.2024.g

04.-11. mj Ažurirani svi postupci, obrasci, upute i izvješća SOK-a ( ukupno 139 dokumenata)