Studentski zbor

Studentski zbor je nestranačko, nezavisno i nepolitičko demokratsko tijelo svih studenata Veleučilišta, kojem je zadaća štititi interese studenata, promicati njihova prava, te sudjelovati u svim tijelima Veleučilišta čije se odluke direktno ili indirektno odnose na studente. Studentski zbor bira se na demokratskim izborima, svakih dvije godine, a na izborima se bira minimalno onoliko predstavnika koliko je studenata članova u Stručnom vijeću Veleučilišta. Studentski zbor je sastavljen od nekoliko tijela, a to su Predsjednik Studentskog zbora, njegov zamjenik, te studentski Pravobranitelj. Osim zaštite interesa studenata, zadaća Studentskog zbora je promicati, pomagati i financirati nastavne i izvannastavne studentske inicijative i aktivnosti, te omogućiti adekvatnu infrastrukturu i podršku za studentske ideje i aktivnosti.

Članovi Studentskog zbora: 

Tamara Ljikar - Predsjednica SZVUK - tamara.ljikar10(at)gmail.com

Antonela Paić - Zamjenica predsjednice - antonella.paic(at)gmail.com

Luka Blažeković - Studentski pravobranitelj - blazekovic.luka12(at)gmail.com

Klara Čurčinac - klarisa2000(at)gmail.com

Matija Lučić - matijalucic6340(at)gmail.com

Mihael Lukaček - mihael.lukacek(at)gmail.com

Marko Zelić - zelicmarko553(at)gmail.com

 

Predstavnici studenata u Stručnom vijeću Veleučilišta: 

Tamara Ljikar - Predsjdnica SZVUK

Antonela Paić - Zamjenica predsjednice

Luka Blažeković - Studentski pravobranitelj

Klara Čurčinac

Matija Lučić

Mihael Lukaček

 

Studentski pravobranitelj - Luka Blažeković ; kontakt - blazekovic.luka12(at)gmail.com

E-mail Studentskog zbora glasi: studentski.zbor(at)vuka.hr