2012. godina

1. Elčić, Z.: Stapni parni strojevi, Veleučilište u Karlovcu, Karlovac, 2012.

2. Mijović, B.: Zaštita strojeva i uređaja, Veleučilište u Karlovcu, Karlovac, 2012.

3. Monografija „Pedeset godina studija Tekstilstva (1961.-2011.)“, Veleučilište u Karlovcu, Karlovac, 2012.

4. Sobo, K.; Eterović S..: Grundlagen der deutschen Sprache im Tourismus, 2. Izmijenjeno i dopunjeno izdanje, Veleučilište u Karlovcu, Karlovac, 2012.

5. Trbojević, N.: Pumpe s osnovama primjene u vatrogastvu, Veleučilište u Karlovcu, Karlovac, 2012.

6. Vyroubal, V.: English for Business, Veleučilište u Karlovcu, Karlovac, 2012.

7. Vyroubal, V.; Vyroubal, V.: English for Engineers, Veleučilište u Karlovcu, Karlovac, 2012.

8. Zbornik radova 4 . međunarodnog stručno-znanstvenog skupa „Zaštita na radu i zaštita zdravlja“, Veleučilište u Karlovcu, Karlovac, 2012.

9. Zbornik radova Veleučilišta u Karlovca, god. 2, br. 1, Veleučilište u Karlovcu, Karlovac, 2012.