Nastavni plan i program

Ishodi studija

Studij: Prehrambena tehnologija -
usmjerenje prerada mlijeka
Tjedno opterećenje: predavanja (P) + vježbe (V) ~ ECTS bodova (E) Ispit S sati
Vrsta: Preddiplomski - 180 ECTS I II III IV V VI i kol. za
Oznaka Temeljni (zajednički) kolegiji P V E P V E P V E P V E P V E P V E I K kolegij
PR101 Matematika 1 2 2 4                               1 0 60
PR102 Fizika 2 2 4                               1 1 60
PR103 Strani jezik- eng. ili njem. 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2             1 4 120
PR104 Osnove strojarstva 2 1 4                               1 1 45
PR105 Psihosocijalne osnove rada 1 1 2                               1 0 30
PR106 Primjena računala 1 2 4                               1 1 45
PR107 Biologija 2 2 5                               1 1 60
PR108 Opća i anorganska kemija 2 2 5                               1 1 60
PR201 Matematika 2       1 1 2                         1 0 30
PR202 Analitička kemija       2 2 5                         1 1 60
PR203 Operacije i strojevi u prehr. industriji 1       2 2 5                         1 1 60
PR204 Termodinamika i termotehnika       2 1 3                         1 0 45
PR205 Organska kemija       2 2 5                         1 1 60
PR206 Biokemija       2 2 5                   1 1 60
PR207 Ekonomika i marketing       2 1 3                         1 0 45
PR301 Operacije i strojevi u prehr. industriji 2             2 2 5                   1 1 60
PR302 Vode za piće, tehn. i otpadne vode             2 2 5                   1 1 60
PR303 Fizikalna kemija       2 2 5                   1 1 60
PR304 Opća mikrobiologija             2 2 5                   1 1 60
PR305 Tehnologija čišćenja i dezinfekcije             2 2 4                   1 0 60
PR306 Tehnologija zaštite okoliša             2 2 4                   1 0 60
PR401 Kontrola kvalitete prehr.  proizvoda                   1 2 4             1 1 45
PR402 Osnove upravljanja procesima                   1 2 4             1 1 45
PR403 Tehnologija bezalkoholnih pića                   2 2 4             1 1 60
                Kolegiji usmjerenja                                          
PRm404 Kemija i fizika mlijeka                   2 3 6             1 1 75
PRm405 Primarna proizvodnja mlijeka                   1 2 4             1 1 45
PRm406 Postrojenja i tehnološki procesi
prerade mlijeka
                  3 3 6 3 3 6       1 2 180
PRm501 Mikrobiologija mlijeka                         2 2 6       1 2 60
PRm502 Ekološka proizvodnja mlijeka                         2 2 5       1 1 60
PR503 Pakiranje hrane                         2 2 5       1 1 60
PR504 Izborni kolegij I                         2 2 4       1 1 60
PR505 Izborni kolegij II                         2 2 4       1 1 60
PR601 Studentska praksa                               0 15 20 0 1 225
PR602 Završni rad                               0 10 10 1 0 150
                                             
PR109 Tjelesna i zdravstvena kultura (TZK) 0 2   0 2   0 2   0 2                   120
  Tjedno opterećenje (sati) 13 13 S E 14 12 S E 13 13 S E 11 15 S E 13 13 S E 0 25 S E S I S sati
  Ukupno tjedno opterećenje (bez TZK) 26 30,0 26 30,0 26 30,0 26 30,0 26 30,0 25 30,0 33 2445
Izborni kolegiji
Oznaka Izborni kolegij P V E Oznaka Izborni kolegij P V E
PR508 Fizikalno-kemijska svojstva hrane 2 2 4 PR513 Osnove poduzetništva 2 2 4
PR509 Osiguranje kvalitete hrane 2 2 4 PR514  Proizvodnja nefiltriranog piva i vođenje minipivovare 2 2 4
PR510 Tehnologija konditorskih proizvoda 2 2 4 PR515  Utjecaj tehnologije i ambalažiranja na okus i miris piva 2 2 4
PR511 Tehnologija proizvoda kave i kavovina 2 2 4 PR516  Proizvodnja specijalnih piva 2 2 4
PR512 Senzorska procjena prehr. proizvoda 2 2 4          
Studij: Prehrambena tehnologija -
usmjerenje pivarstvo
Tjedno opterećenje: predavanja (P) + vježbe (V) ~ ECTS bodova (E) Ispit S sati
Vrsta: Preddiplomski - 180 ECTS I II III IV V VI i kol. za
Oznaka Temeljni (zajednički)  kolegiji P V E P V E P V E P V E P V E P V E I K kolegij
PR101 Matematika 1 2 2 4                               1 0 60
PR102 Fizika 2 2 4                               1 1 60
PR103 Strani jezik- eng. ili njem. 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2             1 4 120
PR104 Osnove strojarstva 2 1 4                               1 1 45
PR105 Psihosocijalne osnove rada 1 1 2                               1 0 30
PR106 Primjena računala 1 2 4                               1 1 45
PR107 Biologija 2 2 5                               1 1 60
PR108 Opća i anorganska kemija 2 2 5                               1 1 60
PR201 Matematika 2       1 1 2                         1 0 30
PR202 Analitička kemija       2 2 5                         1 1 60
PR203 Operacije i strojevi u prehr. industriji 1       2 2 5                         1 1 60
PR204 Termodinamika i termotehnika       2 1 3                         1 0 45
PR205 Organska kemija       2 2 5                         1 1 60
PR206 Biokemija       2 2 5                   1 1 60
PR207 Ekonomika i marketing       2 1 3                         1 0 45
PR301 Operacije i strojevi u prehr. industriji 2             2 2 5                   1 1 60
PR302 Vode za piće, tehn. i otpadne vode             2 2 5                   1 1 60
PR303 Fizikalna kemija       2 2 5                   1 1 60
PR304 Opća mikrobiologija             2 2 5                   1 1 60
PR305 Tehnologija čišćenja i dezinfekcije             2 2 4                   1 0 60
PR306 Tehnologija zaštite okoliša             2 2 4                   1 0 60
PR401 Kontrola kvalitete proizvoda                   1 2 4             1 1 45
PR402 Osnove upravljanja procesima                   1 2 4             1 1 45
PR403 Tehnologija bezalkoholnih pića                   2 2 4             1 1 60
              Kolegiji usmjerenja                                          
PRp404 Sirovine pivarske industrije                   2 2 5             1 1 60
PRp405 Proizvodnja slada                   3 2 5             1 1 75
PRp406 Tehnologija proizvodnje piva 1                   2 3 6             1 1 75
PRp501 Tehnologija proizvodnje piva 2                         2 3 6       1 1 75
PRp502 Mikrobiologija piva                         2 3 6       1 1 75
PRp503 Nusproizvodi proizvodnje piva i slada                         2 2 5       1 1 60
PR503 Pakiranje hrane                         2 2 5       1 1 60
PR504 Izborni kolegij I                         2 2 4       1 1 60
PR505 Izborni kolegij II                         2 2 4       1 1 60
PR601 Studentska praksa                               0 15 20 0 1 225
PR602 Završni rad                               0 10 10 1 0 150
                                             
PR109 Tjelesna i zdravstvena kultura (TZK) 0 2   0 2   0 2   0 2                   120
  Tjedno opterećenje (sati) 13 13 S E 14 12 S E 13 13 S E 12 14 S E 12 14 S E 0 25 S E S I S sati
  Ukupno tjedno opterećenje (bez TZK) 26 30,0 26 30,0 26 30,0 26 30,0 26 30,0 25 30,0 34 2445
Izborni kolegiji
Oznaka Izborni kolegij P V E Oznaka Izborni kolegij P V E
PR508 Fizikalno-kemijska svojstva hrane 2 2 4 PR513 Osnove poduzetništva 2 2 4
PR509 Osiguranje kvalitete hrane 2 2 4 PR514  Proizvodnja nefiltriranog piva i vođenje minipivovare 2 2 4
PR510 Tehnologija konditorskih proizvoda 2 2 4 PR515 Utjecaj tehnologije i ambalažiranja na okus i miris piva  2 2 4
PR511 Tehnologija proizvoda kave i kavovina 2 2 4 PR516  Proizvodnja specijalnih piva 2 2 4
PR512 Senzorska procjena prehr. proizvoda 2 2 4     2 2 4