Misija, vizija i strategija

Misija

Misija Veleučilišta je kontinuirano unapređivanje studijskih programa, provođenje programa cjeloživotnog učenja i provedba razvojnih i primijenjenih istraživanja u skladu s potrebama gospodarstva. Veleučilište u Karlovcu bit će okosnica održivog razvoja regije i sinergijskog djelovanja Veleučilišta, gospodarstva i društvene zajednice.

Vizija

Vizija Veleučilišta u Karlovcu je postati suvremena, društveno odgovorna visokoobrazovna
institucija i središte znanstvene i stručne misli regije.

Strategija razvoja

Strategija razvoja Veleučilišta u Karlovcu za razdoblje 2016. – 2021. donesena je na 44. sjednici Upravnog vijeća Veleučilišta u Karlovcu održanoj dana 17.10.2016. godine, temeljem prethodnog mišljenja i potvrde Stručnog vijeća Veleučilišta u Karlovcu na 102. sjednici održanoj 18.07.2016. godine.