O studiju

O stručnom studiju prehrambena tehnologija

Veleučilište u Karlovcu je 1999. godine osnovalo Odjel prehrambene tehnologije. Nakon izrade nastavnog plana i programa, te dobivene suglasnosti na ustrojstvo i izvedbu dodiplomskog stručnog studija Prehrambena tehnologija sa smjerovima: Prerada mlijeka i Pivarstvo, akademske godine 2000./2001. upisana je prva generacija studenata.

Nakon usklađivanja nastavnog plana i programa s Bolonjskim procesom studij je u lipnju 2005. god. dobio dopusnicu za nastavak rada (Klasa: 602-04/05-16/401, URBROJ: 533-07-05-2).

Razlozi koji su nas naveli na pokretanje stručnog studija prehrambena tehnologija

Hrvatska je zemlja s vrlo dobro očuvanim prirodnim resursima, koji joj omogućavaju razvoj poljoprivrede i stočarstva na relativno nezagađenim poljoprivrednim površinama. Držimo da upravo proizvodnja takove hrane i njen plasman na sve zahtjevnije domaće i strano tržište, imaju budućnost. Ovdje treba dodati velike potrebe za kvalitetnom hranom u turističkoj odnosno ugostiteljskoj djelatnosti. Upravo turizam temeljen na prirodnim ljepotama naše zemlje i ugostiteljskoj ponudi kvalitetne hrane i pića proizvedenih na osnovi naše kulinarske i općenito prehrambene tradicije, bitan su čimbenik razvoja naše zemlje i u velikoj će mjeri odrediti njen položaj unutar Europske unije.

Kako bi se navedene djelatnosti mogle organizirati i provoditi na odgovarajućoj razini i na odgovarajući način potrebni su stručnjaci, koji će djelotvorno obavljati stručne poslove i zadatke u proizvodnji hrane kao neposredni rukovoditelji, niži rukovoditelji ili izvršitelji stručnih poslova u proizvodnim pogonima prehrambene industrije ili tehnolozi proizvodnje u malim tvrtkama koje se bave preradom i proizvodnjom određenih vrsta živežnih namirnica.

U planovima i razvojnim programima Karlovačke županije je predviđen razvoj poljoprivrede, srednjeg i sitnog poduzetništva te obrtništva. Za navedene djelatnosti predviđene su i povoljne kreditne linije i poticaji. Navedeno se odnosi i na proizvodnju mlijeka, poticanje ugostiteljstva, turističke djelatnosti, voćarstvo, vinogradarstvo i dr. Osim toga u Karlovcu postoji Karlovačka pivovara d.o.o. i Karlovačka industrija mlijeka s kojima već više godina uspješno surađujemo u izobrazbi naših studenata, a na obostranu korist. Stoga su pismenu podršku našem preddiplomskom stručnom studiju prehrambena tehnologija s usmjerenjima prerada mlijeka i pivarstvo uputili: Karlovačka županija, Karlovačka pivovara, Karlovačka industrija mlijeka, ali isto tako i Hrvatska udruga pivara, Hrvatska udruga mljekara, te Koprivnička pivovara Carlsberg, zatim Mini pivovara IPIM – Zagreb, Punionica piva – Bavaria, Zagreb, Mljekara "Antun Bohnec", Ludbreg, Natura – Agro, Đurđevac, Ledo d.d., Zagreb, dakle tvrtke u kojima će naši završeni studenti preddiplomskog stručnog studija prehrambena tehnologija naći zaposlenje. Neke od navedenih tvrtki služe nam kao nastavna baza, a neke od njih uputile su nam i svoje djelatnike kao stipendiste.

Usporedivost s programima inozemnih visokih učilišta

Pri izradi nastavnog programa preddiplomskog stručnog studija prehrambena tehnologija s usmjerenjima prerada mlijeka i pivarstvo, analizirani su programi visokih učilišta (sveučilišta, visokih škola) europskih zemalja. Sličnost je u trajanju studija, strukturi studija, ponudi i programu kolegija.

Najsličnije programe imaju:

Technische Universität München – Studienfakultät Brau- und Lebensmitteltechnologie: Bachelorstudiengänge Brauwesen und Getränketechnologie

Fachhochschule Hannover – Studiengang Milchwirtschaftliche Lebensmitteltechnologie