Nastavnici

Prezime i ime Kolegij Vrijeme održavnja konzultacija kabinet e-mail adresa
Štedul Ivan Matematika I
Matematika II
Ponedjeljak 11,15-12,15
Četvrtak
12,00-13,00
212 ivan.stedul@vuka.hr
Matić Snježana Organizacijska psihologija Utorak
15,00-16,00
221
Kirin Snježana Osnove dzajna
Normizacija i kakvoća
Sigurnost u tekstilstvu
Utorak
10,00-12,00
218 snjezana.kirin@vuka.hr
Lulić Slaven Fizika Četvrtak
12,00-13,00
113 slaven.lulic@vuka.hr
Horvatić Miroslav Njemački jezik
Engleski jezik
Srijeda
14,00-15,00
221 miroslav.horvatic@ttf.hr
Kralj Damir Primjena računala 221 dkralj@vuka.hr
Vuljanić Biserka Tekstilna vlakna
Tehnički i medicinski tekstil
Oznavanje i ispitivanje tekstila
Četvrtak
11,00-12,00
218 biserkavuljanic@vuka.hr
Jurac Zlatko Tekstilna kemija
Tehnološke opracije oplemenivanja tekstila
Utorak
9,00-11,00
222 zlatko.jurac@vuka.hr
Protić Jadranka Tjelesna i zdravstvena kultura Ponedjeljak
9,00-10,00
2
( I.Meštovića10)
jadranka.protic@vuka.hr
Mustapić Nenad Osnove strojarstva Utorak
13,00-14,00
115
( I.Meštovića10)
nenad.mustapic@vuka.hr
Tudić Vladimir Elektotehnika
Automatsko upravljanje procesima
Četvrtak
9,00-10,00
9
( I.Meštovića10)
vladimir.tudic@vuka.hr
Kovačević Stana Proizvodnja tkanina Dogovor s prof. 218 stana.kovacevic@ttf.hr
Zenun Skenderi Proizvodnja pletenih i tehničkih tekstilija Dogovor s prof. 218 zenun.skenderi@ttf.hr
Ujević Darko Konstrukcija i modeliranje odjeće
Organizaija proizvodnih linija
Tehnološki procesi dorade konfekcijskih proizvoda


Petak
12,00-13,00
218 darko.ujevic@ttf.hr
Rogale Dubravko Tehnološki procesi krojenja
Tehnološki procesi šivanja
Tehnološka dokumentacija
Srijeda
17,00-18,00
218 dubravko.rogale@ttf,hr
Wasserbauer Branko Uvod u ekonomiju Utorak
13,30-15,00
120 branko.wasserbauer@vuka.hr
Dragčević Zvonko Studij rada Dogovor s prof. 218 zvonko.dragcevic@ttf.hr
Petrak Slavenka Računalna konstrukcija odjeće Dogovor s prof. 218 slavenka.petrak@ttf.h
Pušić Tanja Njega tekstilai odjeće Dogovor s prof. 218 tanja.pusic@ttf.hr
Vučinić Jovan Tekstilna industrija i zaštita okolice Srijeda
11,30-13,30
223 jovan.vucinic@vuka.hr