Ujednačavanje stručnih naziva

22. listopada 2022. godine stupio je na snagu novi Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju („Narodne novine“, broj 119/22).

Osobe koje su prije stupanja na snagu Zakona stekle stručni naziv stručni prvostupnik (baccaleraus) uz naznaku struke stupanjem na snagu Zakona stječu stručni naziv prvostupnik (baccaleraus) uz naznaku struke (bacc. uz naznaku struke).

Osobe koje su prije stupanja na snagu Zakona stekle stručni naziv stručni specijalist određene struke, stupanjem na snagu ovoga Zakona stječu stručni naziv magistar uz naznaku struke (mag. uz naznaku struke).

Osobe koje su prije stupanja na snagu toga Zakona stekle stručni naziv stručni
specijalist određene struke iz tehničkog područja, stupanjem na snagu ovoga Zakona stječu stručni naziv magistar inženjer uz naznaku struke (mag. ing. uz naznaku struke).

Na zahtjev osobe koja je završila studij visoko učilište obvezno je bez naknade izdati uvjerenje o ujednačavanju stručnoga naziva.

Slijedom navedenog, možete podnijeti zahtjev za ujednačavanjem stručnog naziva putem obrasca te ćemo vam u najkraćem roku izdati uvjerenje o ujednačavanju stručnog naziva.

Obrazac se, uz presliku diplome:

  • dostavlja osobno ili preko punomoćnika u studentsku službu (referadu) radnim danom od 9:00 do 12:00 sati, ili
  • šalje poštom uz presliku osobne iskaznice ili indeksa podnositelja zahtjeva, ili
  • šaljem putem elektroničke pošte uz scan osobne iskaznice ili indeksa podnositelja zahtjeva.