Nastavni plan i program

Studij: TEKSTILSTVO Tjedno opterećenje: predavanja (P) + vježbe (V) ~ ECTS bodova (E) Ispit sati
Vrsta: Trikotaža i konfekcija - preddiplomski I II III IV V VI i kol. za
Oznaka Kolegij P V E P V E P V E P V E P V E P V E I K kolegij
TK101 Matematika I 2 3 6,0                               1 1 75
TK102 Organizacijska psihologija 1 1 1,5                               1 0 30
TK103 Sigurnost u tekstilstvu 1 1 3,0                               1 0 30
TK104 Fizika 2 2 5,5                               1 3 60
TK105 Strani jezik (E+D) 1 1 1,5 1 1 1,5 1 1 1,5 1 1 1,5             1 0 120
TK106 Primjena racunala 2 3 5,0                               1 0 75
TK107 Tekstilna vlakna 2 1 3,5 1 2 3,0                         1 3 90
TK108 Tekstilna kemija 3 1 4,0                               1 3 60
TK109 Tjelesna i zdravstvena kultura (TZK) 0 2 0,0 0 2 0,0 0 2 0,0 0 2 0,0             0 0 0
TK201 Osnove strojarstva       2 2 5,0                         1 1 60
TK202 Osnove dizajna       1 1 2,0                         1 0 30
TK203 Elektrotehnika       2 1 4,0                         1 3 45
TK204 Matematika II       2 2 5,0                         1 1 60
TK205 Automatsko upravljanje procesima       2 2 5,0                         1 0 60
TK206 Proizvodnja tkanina       2 1 4,5                         1 0 45
TK301 Proizvodnja pletenih i tehničkih tekstilija             2 1 3,5                   1 0 45
TK302 Tehnološke operacije oplemenjivanja tekstila             2 1 3,0                   1 1 45
TK303 Tehnički i medicinski tekstil             2 1 4,0                   1 0 45
TK304 Konstrukcija i modeliranje odjeće             3 3 7,0 1 2 3,0             1 2 135
TK305 Tehnološki procesi krojenja             3 3 7,0                   1 1 90
TK306 Normizacija i kakvoća             2 1 4,0                   1 0 45
TK401 Poznavanje i ispitivanje tekstilnih materijala                   2 4 7,0             1 1 90
TK402 Uvod u ekonomiju                   2 0 3,0             1 1 30
TK403 Organizacija proizvodnih linija                   1 2 4,0             1 1 45
TK404 Studij rada                   2 2 5,0             1 0 60
TK405 Tehnološki procesi šivanja                   2 3 6,5 2 2 5,0       1 2 135
TK501 Računalna konstrukcija odjeće                         4 4 9,0       1 1 120
TK502 Tehnološki procesi dorade konfekcioniranih proizvoda                         2 2 5,0       1 1 60
TK503 Tehnološka dokumentacija                         1 2 3,0       1 1 45
TK504 Njega tekstila i odjeće                         2 1 4,0       1 0 45
TK5xx Izborni kolegij                         2 2 4,0       1 0 60
TK601 Stručna praksa                               0 16 17,0 1 0 240
TK602 Završni rad                               0 10 13,0 1 0 150
                                            0
Tjedno opterećenje (sati) 14 13  E 13 12  E 15 11 E 11 14  E 13 13  E ## 26 E  I  sati
Ukupno tjedno opterećenje (bez TZK) 27 30,0 25 30,0 26 30,0 25 30,0 26 30,0 #REF! 30,0 31 2325
Izborni kolegiji - upisuje se jedan od ponuđenih kolegija
Oznaka Izborni kolegij I P V E Oznaka Izborni kolegij II P V E
TK505 Tekstilna ind.i zaštita okolice 2 2 4,0          
TK506 Upravljanje ljud.potencijalima 2 2 4,0          
TK507 Održavanje strojeva i uređaja 2 2 4,0