Novost

OBJAVA RANG LISTE - Preddiplomski stručni studiji-Razredbeni postupak

23.07.2021 15:07 Novosti

U nastavku donosimo liste za kandidate koji su stekli pravo upisa u akademsku 2021./2022.godinu u LJETNOM upisnom roku na temelju provedenog
razredbenog postupka :