Novost

Okrugli stol - Tema: "Izmjene i dopune Zakona o radu"

02.09.2022 15:05 Skup_zrzz

TEMA: "Izmjene i dopune Zakona o radu"

PANELISTI:

1. Josipa Klišanin
2. Ivana Šepak Robić
3. Filip Galić
4. Vitomir Begović

TERMIN: petak 23. rujna 2022. g. u 14:30 sati