Kontakt

Kontakt osobe

Za sve informacije izvolite se obratiti na sljedeću adresu:

Manuela Žakula

Veleučilište u Karlovcu

Trg J. J. Strossmayera 9

47000 Karlovac

Republika Hrvatska

Tel.: +385(0)47-843-545

e-mail: zrzz@vuka.hr