Udžbenici

Tiskane publikacije u izdanju Veleučilišta u Karlovcu

Tiskane publikacije u izdanju Veleučilišta u Karlovcu


Naslov Autor/urednik Cijena(kn) Napomena
Bioetički mozaik Tomislav Krznar 90 dostupno
Deset godina odjela i studija Lovstva i zaštite prirode Antun Alegro 80 dostupno
Hranidba krupne divljači Luka Manojlović 120 dostupno
Kartografija i orijentacija Božena Marković 120 dostupno
Kartografija i orijentacija u prostoru : zadaci s rješenjima Božena Marković 200 dostupno
Lov na divljač i lovačka etika Dražen Sertić 140 dostupno
Tehnologija zaštite okoliša : priručnik za vježbe Nina Popović, Ivan Čupor 80 dostupno
Tloznanstvo Boris Vrbek 150 dostupno
U blizini straha : iznova o problematici zaštite okoliša u bioetičkom kontekstu Tomislav Krznar 140 dostupno
Uzgoj krupne divljači i uređivanje lovišta Dražen Sertić 150 dostupno
Uzgoj sitne divljači Krunoslav Pintur 120 dostupno
Deset godina odjela i studija Prehrambene tehnologije : (1999. – 2009.) Josip Čulig…[et al.] 100 dostupno
Tehnologija piva Vladimir Marić 110 nedostupno
Fizikalna kemija Ljerka Marija Lalić, Marijana Blažić 150 dostupno
Priručnik za vježbe iz analitičke kemije Vlatka Bišćan, Ines Cindrić 100 dostupno
Abeceda računovodstva : u teoriji i praksi Anastazija Vinković Kravaica, Eda Ribarić Aidone, Dubravka Krivačić 150 dostupno
Grundlagen der deutschen Sprache im Tourismus, 2009. Katica Sobo, Sonja Eterović 150 dostupno
English for Business, 2010. Vesna Vyroubal 180 nedostupno
English for Business, 2012. Vesna Vyroubal 180 dostupno
Grundlagen der deutschen Sprache im Tourismus 1 Katica Sobo, Sonja Eterović 150 dostupno
Grundlagen der deutschen Sprache im Tourismus 2 Katica Sobo, Sonja Eterović 130 dostupno
Hrvatsko-engleski rječnik tekstilstva s pojašnjenjima Dubravka Vuljanić, Nikola Vuljanić 180 dostupno
Informacijski sustavi Ljerka Luić 80 dostupno
Inovacija i njezino kultiviranje Juraj Božičević 140 dostupno
Istraživanje turističkih tržišta Mira Marušić, Darko Prebežac 125 dostupno
Kommunikation im Tourismus Sonja Eterović, Katica Sobo 110 dostupno
Marketing turističkog gospodarstva Josip Senečić 100 dostupno
Menadžment sportskog i nautičkog turizma Mato Bartoluci, Sanela Škorić 100 dostupno
Operativni menadžment Marica Škrtić 140 dostupno
Operativni menadžment : zbirka zadataka Kornelija Severović, Lahorka Halmi 70 dostupno
Osnove ekonomije, 2007. Branko Wasserbauer 120 nedostupno
Osnove ekonomije, 2010. Branko Wasserbauer 160 nedostupno
Osnove poduzetništva i menadžmenta, 2006. Marica Škrtić 45 nedostupno
Osnove poduzetništva i menadžmenta, 2008. Marica Škrtić 110 dostupno
Osnove radnog prava i kaznena djela protiv radnih odnosa Dražen Škrtić 160 dostupno
Osnove trgovačkog prava Vilim Gorenc 119 dostupno
Poslovna matematika 1 Ljubica Štambuk 120 nedostupno
Poslovna matematika 1 : zbirka riješenih zadataka Boris Pavlović 60 dostupno
Rječnik osnovnih turističko-ugostiteljskih pojmova Branko Wasserbauer, Silvija Vitner, Slađana Vujaklija 45 dostupno
Turizam i okoliš : (ekonomsko-geografski pristup izučavanju problematike), 2009. Miljenko Bilen 70 nedostupno
Turizam i okoliš : (ekonomsko-geografski pristup izučavanju problematike), 2016. Miljenko Bilen 170 dostupno
Turizam i prostor : ekonomsko-geografski aspekti turističke valorizacije prostora u turizmu Miljenko Bilen 120 dostupno
Turizam - jučer, danas, .... Boris Pirjevec 130 dostupno
Upravljanje kvalitetom Tonći Lazibat 340 nedostupno
Uvod u ekonomiju Branko Wasserbauer 75 nedostupno
Vanjska trgovina : institucije, običaji i poslovanje Božo Matić 120 dostupno
Zbirka zadataka s riješenim primjerima iz osnova matematičke analize Marina Tevčić 100 dostupno
Znanstveni i stručni rad : načela i metode Branko Wasserbauer, Ivana Varičak 130 nedostupno
Deset godina odjela i studija Sigurnosti i zaštite : (2000. - 2010.) Zlatko Jurac 100 dostupno
Civilna zaštita Jovan Vučinić, Zoran Vučinić 230 dostupno
English for safety engineers Miroslav Horvatić 120 nedostupno
Izvori požarne opasnosti Zlatko Ivančić, Snježana Kirin 120 dostupno
Kemijske i biološke opasnosti Zlatko Jurac 130 dostupno
Normizacija i razvoj proizvodnih sustava Nikola Trbojević 140 dostupno
Osnove zaštite od buke i vibracija Nikola Trbojević 150 dostupno
Osobna zaštitna sredstva i oprema -stari Jovan Vučinić 180 dostupno
Osobna zaštitna sredstva i oprema Jovan Vučinić 160 dostupno
Otpadne vode Zlatko Jurac 150 dostupno
Pravno reguliranje zaštite na radu Jovan Vučinić 120 nedostupno
Primijenjena ergonomija Budimir Mijović 120 dostupno
Priručnik za vođenje evidencija i dokumentacije u sustavu sigurnosti i zaštite Jovan Vučinić...[et al.]. 140 dostupno
Pumpe s osnovama primjene u vatrogastvu Nikola Trbojević 100 dostupno
Prostorno planiranje i industrijski objekti Slavko Sebastijanović, Nikola Trbojević 100 dostupno
Statistika Zlatko Ivančić, Ivan Štedul, Željko Strunje 100 dostupno
Zaštitni uređaji na strojevima Nikola Trbojević 100 dostupno
Zaštita strojeva i uređaja Budimir Mijović 120 dostupno
English for engineering Vesna Vyroubal, Vedran Vyroubal 190 dostupno
Gospodarstvena matematika, 2000. Dragutin Perše 30 dostupno
Gospodarstvena matematika, 2003. Dragutin Perše 50 dostupno
Legure željezo-ugljik : materijali 1 Nikola Sonički 130 dostupno
Odabrani zadaci iz Matematike 1 Marina Tevčić 70 dostupno
Odabrani zadaci iz Matematike 2 Marina Tevčić 70 dostupno
Mehanička svojstva materijala : materijali 1 Nikola Sonički 140 dostupno
Pedeset godina stručnog studija Strojarstva u Karlovcu : 1960. - 2010. Mirko Butković, Ante Pavić, Ivan Tudić 140 dostupno
Struktura materijala : materijali I Nikola Sonički 100 dostupno
Vjerojatnost i statistika Dragutin Perše 120 dostupno
Zbirka zadataka iz Matematike 1, 2007. Marina Tevčić 85 dostupno
Zbirka zadataka iz Matematike 2, 2010. Marina Tevčić 140 dostupno
Stapni parni strojevi Zvonko Elčić 400 dostupno
Tehnologija : obrada odvajanjem čestica Ante Pavić 180 dostupno
Tehnologija : obrada odvajanjem čestica : zbirka riješenih zadataka (dio Obrada rezanjem) Ante Pavić 150 dostupno
Repetitorij više matematike za tehničke studije Marina Tevčić 100 dostupno
Tehnički materijali Nikola Sonički 170 dostupno
Deset godina sporta na Veleučilištu u Karlovcu : (2001. - 2011.) Jadranka Protić 100 dostupno
Deseta obljetnica Veleučilišta u Karlovcu (1997. - 2007.) Branko Wasserbauer 60 dostupno
Pedeset godina studija Tekstilstva : 1961. -2011. Snježana Kirin 100 dostupno
Zbornik Veleučilišta u Karlovcu, 2011. Branko Wasserbauer 130 dostupno
Zbornik Veleučilišta u Karlovcu, 2012. Branko Wasserbauer 180 dostupno
Zbornik Veleučilišta u Karlovcu, 2013. Branko Wasserbauer 150 dostupno
Zbornik Veleučilišta u Karlovcu, 2019. Branko Wasserbauer 40 dostupno
Vježbajmo na stolcu Jadranka Protić 90 dostupno
Dvadeset godina Veleučilišta u Karlovcu : 1997. - 2017. Branko Wasserbauer 100 dostupno

Na vrh