Ispitni rokovi

Redoviti studij

KOLEGIJ Nastavnik 1 (Nositelj) STUDENI SIJEČANJ/VELJAČA TRAVANJ LIPANJ/SRPANJ KOLOVOZ/RUJAN
Kemija Matusinović, Zvonimir 21.11.2022. u 12:00 6.2.2023. u 12:00 20.2.2023. u 12:00 24.4.2023. u 12:00 26.6.2023. u 12:00 10.7.2023. u 12:00 28.8.2023. u 12:00 11.9.2023. u 12:00
Kemijsko-biološke opasnosti Halambek, Jasna 23.11.2022 u 11:00 07.02.2023 u 11:00 21.02.2023 u 11:00 25.04.2022 u 11:00 20.06.2023 u 11:00 04.07.2023 u 11:00 29.08.2023 u 11:00 12.09.2023 u 11:00
Otpadne vode  Peternel, Igor 21.11.2023. u 11:00 08.02.2023. u 11:00 22.02.2023. u 11:00 24.04.2023. u 11:00 03.07.2023. u 11:00 17.07.2023. u 11:00 04.09.2023. u 11:00 18.09.2023. u 11:00
Zakonska regulativa sigurnosti  Vidović, Maja  23.11.2022 u 14:00 01.02.2023 u 12:00 21.02.2022. u 12:00 26.04.2022. u 12:00 27.06.2022. u 12:00 11.7.2022. u 12:00 29.8.2022. u 12:00 12.9.2022. u 12:00
Osobna zaštitna sredstva  Kirin, Snježana 21.11.2022. u 10:00 6.02.2023. u 10:00 20.2.2023. u 10:00 24.04.2023. u 10:00 20.06.2023. u 10:00 4.07.2023.u 10:00 28.08.2023. u 10:00 11.09.2023. u 10:00
Ekologija i zaštita  Jakšić, Lidija 23.11.2022 u 14:00 01.02.2023 u 12:00 21.02.2022. u 12:00 26.04.2022. u 12:00 27.06.2022. u 12:00 11.7.2022. u 12:00 29.8.2022. u 12:00 12.9.2022. u 12:00
Fizika   Kirin, Anamarija 22.11.2022. u 13:00 1.2.2023 u 13:00  15.2.2023. u 13:00 25.4.2023. u 13:00 27.6.2023. u 13:00 11.7.2023. u 13:00 22.8.2023. u 13:00 5.9.2023. u 13:00
Rasvjeta, grijanje i klimatizacija Žugčić, Filip 22.11.2022 u 12:00 31.01.2023 u 12:00 14.02.2023 u 12:00 25.04.2023 u 12:00 20.06.2023 u 12:00 04.07.2023 u 12:00 22.08.2023 u 12:00 05.09.2023 u 12:00
Matematika I Štedul, Ivan 23.11.2022. u 15:00 01.02.2023. u 15:00 15.02.2023. u 15:00 26.04.2023. u 15:00 28.06.2023. u 15:00 12.07.2023. u 15:00 23.08.2023. u 15:00 06.09.2023. u 15:00
Matematika II   Štedul, Ivan 23.11.2022. u 15:00 01.02.2023. u 15:00 15.02.2023. u 15:00 26.04.2023. u 15:00 28.06.2023. u 15:00 12.07.2023. u 15:00 23.08.2023. u 15:00 06.09.2023. u 15:00
Uvod u teoriju zračenja Lulić, Slaven 22.11.2022. u 13:00 1.2.2023 u 13:00  15.2.2023. u 13:00 25.4.2023. u 13:00 27.6.2023. u 13:00 11.7.2023. u 13:00 22.8.2023. u 13:00 5.9.2023. u 13:00
Zakonska regulativa zaštite od požara  Vidović, Maja  25.11.2022. u 16:30 01.02.2023. u 17:00 22.02.2023. u 17:00 24.04.2023. u 17:00 19.06.2023. u 17:00 10.07.2023. u 17:00 21.08.2023. u 17:00 11.09.2023. u 17:00
Zdravstvena zaštita  Žunić, Josip 21.11.2022. u 17:00 6.2.2023. u 17:00 20.02.2023. u 17:00 24.04.2023. u 17:00 19.06.2023. u 17:00 10.07.2023. u 17:00 30.08.2023. u 17:00 12.09.2023. u 17:00
Tehnologija zaštite od požara  Matusinović, Zvonimir 21.11.2022. u 12:00 6.2.2023. u 12:00 20.2.2023. u 12:00 24.4.2023. u 12:00 26.6.2023. u 12:00 10.7.2023. u 12:00 28.8.2023. u 12:00 11.9.2023. u 12:00
Konstrukcijska i protupožarna preventiva  Matusinović, Zvonimir 21.11.2022. u 12:00 6.2.2023. u 12:00 20.2.2023. u 12:00 24.4.2023. u 12:00 26.6.2023. u 12:00 10.7.2023. u 12:00 28.8.2023. u 12:00 11.9.2023. u 12:00
Engleski jezik II Cibulka, Mirjana 24.11.2022. u 11:00 7.02.2023. u 11:00 21.02.2023. u 11:00 25.04.2023. u 11:00 20.06.2023. u 12:00 04.07.2023. u 12:00 29.08.2023. u 11:00 12.09.2023. u 11:00
Engleski jezik I Cibulka, Mirjana 24.11.2022. u 11:00 7.02.2023. u 11:00 21.02.2023. u 11:00 25.04.2023. u 11:00 20.06.2023. u 12:00 04.07.2023. u 12:00 29.08.2023. u 11:00 12.09.2023. u 11:00
Engleski jezik- stari program  Cibulka, Mirjana 24.11.2022. u 11:00 7.02.2023. u 11:00 21.02.2023. u 11:00 25.04.2023. u 11:00 20.06.2023. u 12:00 04.07.2023. u 12:00 29.08.2023. u 11:00 12.09.2023. u 11:00
Njemački jezik I   Mikulec Rogić, Maja 21.11.2022. u 17:00 30.01.2023. u 17:00 13.02.2023. u 17:00 24.04.2023. u 17:00 19.06.2023. u 17:00 03.07.2023. u 17:00 24.08.2023. u 17:00 07.09.2023. u 17:00
Njemački jezik I (2/2) Mikulec Rogić, Maja 21.11.2022. u 17:00 30.01.2023. u 17:00 13.02.2023. u 17:00 24.04.2023. u 17:00 19.06.2023. u 17:00 03.07.2023. u 17:00 24.08.2023. u 17:00 07.09.2023. u 17:00
Njemački jezik II  Mikulec Rogić, Maja 21.11.2022. u 17:00 30.01.2023. u 17:00 13.02.2023. u 17:00 24.04.2023. u 17:00 19.06.2023. u 17:00 03.07.2023. u 17:00 24.08.2023. u 17:00 07.09.2023. u 17:00
Njemački jezik II (2/2) Mikulec Rogić, Maja 21.11.2022. u 17:00 30.01.2023. u 17:00 13.02.2023. u 17:00 24.04.2023. u 17:00 19.06.2023. u 17:00 03.07.2023. u 17:00 24.08.2023. u 17:00 07.09.2023. u 17:00
Osnove strojarstva  Mustapić, Nenad 23.11.2022. u 12:00 31.01.2023. u 12:00 14.02.2023. u 12:00 25.04.2023. u 12:00 20.06.2023. u 12:00 04.07.2023. u 12:00 29.08.2023. u 12:00 12.09.2023. u 12:00
Organizacijska psihologija Čović, Berislav 22.11.2022 u 17:00 31.01.2023 u 17:00 14.02.2023 u 17:00 25.04.2023 u 17:00 19.06.2023 u 17:00 11.07.2023 u 17:00 29.08.2023 u 17:00 12.09.2023 u 17:00
Primjena računala  Kralj, Damir 24.11.2022 u 16.00 09.02.2023 u 16.00 23.02.2023 u 16.00 27.04.2023 u 16.00 29.06.2023 u 16.00 13.07.2023 u 16.00 24.08.2023 u 16.00 14.09.2023 u 16.00
Elektrotehnika  Tudić, Vladimir 22.11.2022 u 13:00 07.02.2023 u 13:00 21.02.2023 u 13:00 24.04.2023 u 13:00 20.06.2023 u 13:00 04.07.2023 u 13:00 29.08.2023 u 13:00 12.09.2023 u 13:00
Sigurnost pri tehnološkim procesima  Mijović, Budimir 24.11.2022. u 16:00 09.02.2023. u 16:00 23.02.2023. u 16:00 27.04.2023. u 16:00 29.06.2023. u 16:00 13.07.2023. u 16:00 01.09.2023. u 16:00 15.09.2023. u 16:00
Vatrogasna taktika  Matusinović, Zvonimir 22.11.2022 u 11:00 1.2.2023. u 11:00 21.2.2023. u 11:00 25.4.2023. u 11:00 19.6.2023. u 11:00 11.7.2023. u 11:00 30.8.2023. u 11:00 13.9.2023 u 11:00
Zaštita od požara i eksplozija  Peternel, Igor 21.11.2023. u 11:00 08.02.2023. u 11:00 22.02.2023. u 11:00 24.04.2023. u 11:00 03.07.2023. u 11:00 17.07.2023. u 11:00 04.09.2023. u 11:00 18.09.2023. u 11:00
Vatrogasni uređaji i oprema  Matusinović, Zvonimir 22.11.2023. u 11:00 1.2.2023. u 11:00 21.2.2023. u 11:00 25.4.2023. u 11:00 20.6.2023. u 11:00 12.7.2023. u 11:00 31.8.2023. u 11:00 14.9.2023. u 11:00
Specifičnosti sigurnosti u industriji I  Mihalić, Tihomir 22.11.2022. u 12:15 31.01.2023. u 12:15 22.02.2023. u 12:15 24.04.2023. u 12:15 19.06.2023. u 12:15 03.07.2023. u 12:15 31.08.2023. u 12:15 14.09.2023. u 12:15
Specifičnosti sigurnosti u industriji II  Ožura, Marko 23.11.2022. u 13:00 08.02.2023. u 13:00 22.02.2023. u 13:00 26.04.2023. u 13:00 28.06.2023. u 13:00 12.07.2023. u 13:00 30.08.2023. u 13:00 13.09.2023. u 13:00
Uvod u ekonomiju  Primužak, Andreja 22.11.2022. u 17:00 31.01.2023. u 17:00 14.02.2023. u 17:00 25.04.2023. u 17:00 20.06.2023. u 17:00 04.07.2023. u 17:00 29.08.2023. u 17:00 12.09.2023. u 17:00
Zaštita pri uporabi strojeva, uređaja i alata Šimunić, Nikola 24.11.2022. u 09:00 01.02.2023. u 09:00 15.02.2023. u 09:00 26.04.2023. u 09:00 21.06.2023. u 09:00 05.07.2023. u 09:00 23.08.2023. u 09:00 06.09.2023. u 09:00
Zaštita od buke i vibracija  Lulić, Slaven 22.11.2022. u 13:00 1.2.2023 u 13:00  15.2.2023. u 13:00 25.4.2023. u 13:00 27.6.2023. u 13:00 11.7.2023. u 13:00 22.8.2023. u 13:00 5.9.2023. u 13:00
Industrijski i urbani objekti Ožura, Marko 23.11.2022. u 13:00 08.02.2023. u 13:00 22.02.2023. u 13:00 26.04.2023. u 13:00 28.06.2023. u 13:00 12.07.2023. u 13:00 30.08.2023. u 13:00 13.09.2023. u 13:00
Pumpe  Hoster, Josip 21.11.2022 u 10:00 01.02.2023 u 10:00 15.02.2023 u 10:00 24.04.2023 u 10:00 19.06.2023 u 10:00 06.07.2023 u 10:00 01.09.2023 u 10:00 15.09.2023 u 10:00
Statistika  Štedul, Ivan 23.11.2022. u 15:00 01.02.2023. u 15:00 15.02.2023. u 15:00 26.04.2023. u 15:00 28.06.2023. u 15:00 12.07.2023. u 15:00 23.08.2023. u 15:00 06.09.2023. u 15:00
Primjenjena ergonomija  Kirin, Snježana 21.11.2022. u 10:00 6.02.2023. u 10:00 20.2.2023. u 10:00 24.04.2023. u 10:00 19.06.2023. u 10:00 4.07.2023.u 10:00 28.08.2023. u 10:00 11.09.2023. u 10:00
Tehnička regulativa zaštite  Mijović, Budimir 24.11.2022. u 16:00 09.02.2023. u 16:00 23.02.2023. u 16:00 27.04.2023. u 16:00 29.06.2023. u 16:00 13.07.2023. u 16:00 01.09.2023. u 16:00 15.09.2023. u 16:00
Organizacija poslovnih sustava  Kirin, Snježana 21.11.2022. u 10:00 6.02.2023. u 10:00 20.2.2023. u 10:00 24.04.2023. u 10:00 20.06.2023. u 10:00 4.07.2023.u 10:00 28.08.2023. u 10:00 11.09.2023. u 10:00
Zaštita u prometu i transportu  Orlić, Sebastijan 23.11.2022 u 11.30 08.02.2023. u 12.30 22.02.2023. u 12.30 26.04.2023. u 11.30 21.06.2023 u 11.30 05.07.2023. u 11.30 30.08.2023. u 11.30 13.09.2023. u 11.30
Zapaljive i eksplozivne tvari  Matusinović, Zvonimir 21.11.2022. u 12:00 6.2.2023. u 12:00 20.2.2023. u 12:00 24.4.2023. u 12:00 26.6.2023. u 12:00 10.7.2023. u 12:00 28.8.2023. u 12:00 11.9.2023. u 12:00
Izvori požarne opasnosti  Kirin, Snježana 21.11.2022. u 10:00 6.02.2023. u 10:00 20.2.2023. u 10:00 24.04.2023. u 10:00 20.06.2023. u 10:00 4.07.2023.u 10:00 28.08.2022. u 10:00 11.09.2023. u 10:00
Toksikologija  Žunić, Josip 21.11.2022. u 17:00 6.2.2023. u 17:00 20.02.2023. u 17:00 24.04.2023. u 17:00 19.06.2023. u 17:00 10.07.2023. u 17:00 30.08.2023. u 17:00 12.09.2023. u 17:00
Radno pravo i upravni postupak  Pešutić, Andrea 21.11.2022. u 12:00 01.02.2023. u 17:00 22.02.2023. u 17:00 24.04.2023. u 17:00 19.06.2023. u 17:00 10.07.2023. u 17:00 21.08.2023. u 17:00 11.09.2023. u 17:00
Sigurnost u primjeni elektr. energije  Kralj, Damir 24.11.2022 u 17.00 09.02.2023 u 16.00 23.02.2023 u 16.00 27.04.2023 u 16.00 28.06.2023 u 16.00 12.07.2023 u 16.00 24.08.2023 u 17.00 14.09.2023 u 17.00
Osiguranje i reosiguranje  Smajla, Nikolina 24.11.2022. u 18:00 02.02.2023. u 18:00 16.02.2023. u 18:00 27.04.2023. u 18:00 28.06.2023. u 18:00 12.07.2023. u 18:00 30.08.2023. u 18:00 13.09.2023. u 18:00
Procesi gorenja i gašenja  Peternel, Igor 21.11.2023. u 11:00 08.02.2023. u 11:00 22.02.2023. u 11:00 24.04.2023. u 11:00 03.07.2023. u 11:00 17.07.2023. u 11:00 04.09.2023. u 11:00 18.09.2023. u 11:00
Stručna praksa  Jakšić, Lidija 23.11.2022. u 12:00 08.02.2023. u 12:00 22.02.2023. u 12:00 26.04.2023. u 12:00 28.06.2023. u 12:00 12.07.2023. u 12:00 30.08.2023. u 12:00 13.09.2023. u 12:00

Izvanredni studij

Kemija Matusinović, Zvonimir 21.11.2022. u 12:00 6.2.2023. u 12:00 20.2.2023. u 12:00 24.4.2023. u 12:00 26.6.2023. u 12:00 10.7.2023. u 12:00 28.8.2023. u 12:00 11.9.2023. u 12:00
Kemijsko-biološke opasnosti Halambek, Jasna 23.11.2022 u 13:00 07.02.2023 u 13:00 21.02.2023 u 13:00 25.04.2022 u 13:00 20.06.2023 u 13:00 04.07.2023 u 13:00 29.08.2023 u 13:00 12.09.2023 u 13:00
Otpadne vode  Peternel, Igor 21.11.2023. u 11:00 08.02.2023. u 11:00 22.02.2023. u 11:00 24.04.2023. u 11:00 03.07.2023. u 11:00 17.07.2023. u 11:00 04.09.2023. u 11:00 18.09.2023. u 11:00
Zakonska regulativa sigurnosti  Vidović, Maja 23.11.2022 u 14:00 01.02.2023 u 14:00 21.02.2022. u 14:00 26.04.2022. u 14:00 27.06.2022. u 14:00 11.7.2022. u 14:00 29.8.2022. u 14:00 12.9.2022. u 14:00
Osobna zaštitna sredstva   Kirin, Snježana 21.11.2022. u 10:00 6.02.2023. u 11:00 20.2.2023. u 11:00 24.04.2023. u 11:00 20.06.2023. u 11:00 4.07.2023. u 11:00 28.08.2022 u 11:00 11.09.2023 u 11:00
Ekologija i zaštita Jakšić, Lidija 23.11.2022 u 14:00 01.02.2023 u 14:00 21.02.2022. u 14:00 26.04.2022. u 14:00 27.06.2022. u 14:00 11.7.2022. u 14:00 29.8.2022. u 14:00 12.9.2022. u 14:00
Fizika  Lulić, Slaven 22.11.2022. u 13:00 1.2.2023 u 13:00  15.2.2023. u 13:00 25.4.2023. u 13:00 27.6.2023. u 13:00 11.7.2023. u 13:00 22.8.2023. u 13:00 5.9.2023. u 13:00
Rasvjeta, grijanje i klimatizacija  Žugčić, Filip 22.11.2022 u 12:00 08.02.2023 u 12:00 22.02.2023 u 12:00 25.04.2023 u 12:00 20.06.2023 u 12:00 04.07.2023 u 12:00 22.08.2023 u 12:00 05.09.2023 u 12:00
Matematika I Štedul, Ivan 23.11.2022. u 15:00 01.02.2023. u 15:00 15.02.2023. u 15:00 26.04.2023. u 15:00 28.06.2023. u 15:00 12.07.2023. u 15:00 23.08.2023. u 15:00 06.09.2023. u 15:00
Matematika II  Štedul, Ivan 23.11.2022. u 15:00 01.02.2023. u 15:00 15.02.2023. u 15:00 26.04.2023. u 15:00 28.06.2023. u 15:00 12.07.2023. u 15:00 23.08.2023. u 15:00 06.09.2023. u 15:00
Uvod u teoriju zračenja Lulić, Slaven 22.11.2022. u 13:00 1.2.2023 u 13:00  15.2.2023. u 13:00 25.4.2023. u 13:00 27.6.2023. u 13:00 11.7.2023. u 13:00 22.8.2023. u 13:00 5.9.2023. u 13:00
Zakonska regulativa zaštite od požara  Vidović, Maja 25.11.2022. u 16:30 01.02.2023. u 17:00 22.02.2023. u 17:00 24.04.2023. u 17:00 19.06.2023. u 17:00 10.07.2023. u 17:00 21.08.2023. u 17:00 11.09.2023. u 17:00
Zdravstvena zaštita  Žunić, Josip 21.11.2022. u 17:00 6.2.2023. u 17:00 20.02.2023. u 17:00 24.04.2023. u 17:00 19.06.2023. u 17:00 10.07.2023. u 17:00 30.08.2023. u 17:00 12.09.2023. u 17:00
Tehnologija zaštite od požara Matusinović, Zvonimir 21.11.2022. u 12:00 6.2.2023. u 12:00 20.2.2023. u 12:00 24.4.2023. u 12:00 26.6.2023. u 12:00 10.7.2023. u 12:00 28.8.2023. u 12:00 11.9.2023. u 12:00
Konstrukcijska i protupožarna preventiva  Matusinović, Zvonimir 21.11.2022. u 12:00 6.2.2023. u 12:00 20.2.2023. u 12:00 24.4.2023. u 12:00 26.6.2023. u 12:00 10.7.2023. u 12:00 28.8.2023. u 12:00 11.9.2023. u 12:00
Engleski jezik I Cibulka, Mirjana 24.11.2022. u 11:00 7.02.2023. u 11:00 21.02.2023. u 11:00 25.04.2023. u 11:00 20.06.2023. u 12:00 04.07.2023. u 12:00 29.08.2023. u 11:00 12.09.2023. u 11:00
Engleski jezik II Cibulka, Mirjana 24.11.2022. u 11:00 7.02.2023. u 11:00 21.02.2023. u 11:00 25.04.2023. u 11:00 20.06.2023. u 12:00 04.07.2023. u 12:00 29.08.2023. u 11:00 12.09.2023. u 11:00
Engleski jezik   Cibulka, Mirjana 24.11.2022. u 11:00 7.02.2023. u 11:00 21.02.2023. u 11:00 25.04.2023. u 11:00 20.06.2023. u 12:00 04.07.2023. u 12:00 29.08.2023. u 11:00 12.09.2023. u 11:00
Njemački jezik I  Mikulec Rogić, Maja 21.11.2022. u 17:00 30.01.2023. u 17:00 13.02.2023. u 17:00 24.04.2023. u 17:00 19.06.2023. u 17:00 03.07.2023. u 17:00 24.08.2023. u 17:00 07.09.2023. u 17:00
Njemački jezik I (2/2)  Mikulec Rogić, Maja 21.11.2022. u 17:00 30.01.2023. u 17:00 13.02.2023. u 17:00 24.04.2023. u 17:00 19.06.2023. u 17:00 03.07.2023. u 17:00 24.08.2023. u 17:00 07.09.2023. u 17:00
Njemački jezik II  Mikulec Rogić, Maja 21.11.2022. u 17:00 30.01.2023. u 17:00 13.02.2023. u 17:00 24.04.2023. u 17:00 19.06.2023. u 17:00 03.07.2023. u 17:00 24.08.2023. u 17:00 07.09.2023. u 17:00
Njemački jezik II (2/2)  Mikulec Rogić, Maja 21.11.2022. u 17:00 30.01.2023. u 17:00 13.02.2023. u 17:00 24.04.2023. u 17:00 19.06.2023. u 17:00 03.07.2023. u 17:00 24.08.2023. u 17:00 07.09.2023. u 17:00
Osnove strojarstva  Mustapić, Nenad 23.11.2022. u 12:00 31.01.2023. u 12:00 14.02.2023. u 12:00 25.04.2023. u 12:00 20.06.2023. u 12:00 04.07.2023. u 12:00 29.08.2023. u 12:00 12.09.2023. u 12:00
Organizacijska psihologija  Čović, Berislav 22.11.2022 u 17:00 31.01.2023 u 17:00 14.02.2023 u 17:00 25.04.2023 u 17:00 19.06.2023 u 17:00 11.07.2023 u 17:00 29.08.2023 u 17:00 12.09.2023 u 17:00
Primjena računala  Kralj, Damir 24.11.2022 u 16.00 09.02.2023 u 16.00 23.02.2023 u 16.00 27.04.2023 u 16.00 29.06.2023 u 17.00 13.07.2023 u 17.00 24.08.2023 u 16.00 14.09.2023 u 16.00
Elektrotehnika  Tudić, Vladimir 22.11.2022 u 13:00 07.02.2023 u 13:00 21.02.2023 u 13:00 24.04.2023 u 13:00 20.06.2023 u 13:00 04.07.2023 u 13:00 29.08.2023 u 13:00 12.09.2023 u 13:00
Sigurnost pri tehnološkim procesima  Mijović, Budimir 24.11.2022. u 16:00 09.02.2023. u 16:00 23.02.2023. u 16:00 27.04.2023. u 16:00 29.06.2023. u 16:00 13.07.2023. u 16:00 01.09.2023. u 16:00 15.09.2023. u 16:00
Vatrogasna taktika Matusinović, Zvonimir 22.11.2022. u 11:00 1.2.2023. u 11:00 21.2.2023. u 11:00 25.4.2023. u 11:00 19.6.2023. u 11:00 11.7.2023. u 11:00 30.8.2023. u 11:00 13.9.2023. u 11:00
Zaštita od požara i eksplozija  Peternel, Igor 21.11.2023. u 11:00 08.02.2023. u 11:00 22.02.2023. u 11:00 24.04.2023. u 11:00 03.07.2023. u 11:00 17.07.2023. u 11:00 04.09.2023. u 11:00 18.09.2023. u 11:00
Vatrogasni uređaji i oprema  Matusinović, Zvonimir 22.11.2022. u 11:00 1.2.2023. u 11:00 21.2.2023. u 11:00 25.4.2023. u 11:00 20.6.2023. u 11:00 12.7.2023. u 11:00 31.8.2023. u 11:00 14.9.2023. u 11:00
Specifičnosti sigurnosti u industriji I  Mihalić, Tihomir 22.11.2022. u 12:15 31.01.2023. u 12:15 22.02.2023. u 12:15 24.04.2023. u 12:15 19.06.2023. u 12:15 03.07.2023. u 12:15 31.08.2023. u 12:15 14.09.2023. u 12:15
Specifičnosti sigurnosti u industriji II  Ožura, Marko 23.11.2022. u 13:00 08.02.2023. u 13:00 22.02.2023. u 13:00 26.04.2023. u 13:00 28.06.2023. u 13:00 12.07.2023. u 13:00 30.08.2023. u 13:00 13.09.2023. u 13:00
Uvod u ekonomiju  Primužak, Andreja 22.11.2022. u 17:00 31.01.2023. u 17:00 14.02.2023. u 17:00 25.04.2023. u 17:00 20.06.2023. u 17:00 04.07.2023. u 17:00 29.08.2023. u 17:00 12.09.2023. u 17:00
Zaštita pri uporabi strojeva, uređaja i alata Šimunić, Nikola 24.11.2022. u 09:00 01.02.2023. u 09:00 15.02.2023. u 09:00 26.04.2023. u 09:00 21.06.2023. u 09:00 05.07.2023. u 09:00 23.08.2023. u 09:00 06.09.2023. u 09:00
Zaštita od buke i vibracija  Lulić, Slaven 22.11.2022. u 13:00 1.2.2023 u 13:00  15.2.2023. u 13:00 25.4.2023. u 13:00 27.6.2023. u 13:00 11.7.2023. u 13:00 22.8.2023. u 13:00 5.9.2023. u 13:00
Industrijski i urbani objekti  Ožura, Marko 23.11.2022. u 13:00 08.02.2023. u 13:00 22.02.2023. u 13:00 26.04.2023. u 13:00 28.06.2023. u 13:00 12.07.2023. u 13:00 30.08.2023. u 13:00 13.09.2023. u 13:00
Pumpe  Hoster, Josip 21.11.2022 u 10:00 01.02.2023 u 10:00 15.02.2023 u 10:00 24.04.2023 u 10:00 19.06.2023 u 10:00 06.07.2023 u 10:00 01.09.2023 u 10:00 15.09.2023 u 10:00
Statistika  Štedul, Ivan 23.11.2022. u 15:00 01.02.2023. u 15:00 15.02.2023. u 15:00 26.04.2023. u 15:00 28.06.2023. u 15:00 12.07.2023. u 15:00 23.08.2023. u 15:00 06.09.2023. u 15:00
Primijenjena ergonomija  Kirin, Snježana 21.11.2022. u 10:00 6.02.2023. u 11:00 20.2.2023. u 11:00 24.04.2023. u 11:00 19.06.2023. u 11:00 4.07.2023. u 11:00 28.08.2022 u 11:00 11.09.2023 u 11:00
Tehnička regulativa zaštite  Mijović, Budimir 24.11.2022. u 16:00 09.02.2023. u 16:00 23.02.2023. u 16:00 27.04.2023. u 16:00 29.06.2023. u 16:00 13.07.2023. u 16:00 01.09.2023. u 16:00 15.09.2023. u 16:00
Organizacija poslovnih sustava Kirin, Snježana 21.11.2022. u 10:00 6.02.2023. u 11:00 20.2.2023. u 11:00 24.04.2023. u 11:00 20.06.2023. u 11:00 4.07.2023. u 11:00 28.08.2022 u 11:00 11.09.2023 u 11:00
Zaštita u prometu i transportu Orlić, Sebastijan 23.11.2022 u 11.30 08.02.2023. u 12.30 22.02.2023. u 12.30 26.04.2023. u 11.30 21.06.2023 u 11.30 05.07.2023. u 11.30 30.08.2023. u 11.30 13.09.2023. u 11.30
Zapaljive i eksplozivne tvari  Matusinović, Zvonimir 21.11.2022. u 12:00 6.2.2023. u 12:00 20.2.2023. u 12:00 24.4.2023. u 12:00 26.6.2023. u 12:00 10.7.2023. u 12:00 28.8.2023. u 12:00 11.9.2023. u 12:00
Izvori požarne opasnosti  Kirin, Snježana 21.11.2022. u 10:00 6.02.2023. u 11:00 20.2.2023. u 11:00 24.04.2023. u 11:00 20.06.2023. u 11:00 4.07.2023. u 11:00 28.08.2022 u 11:00 11.09.2023 u 11:00
Toksikologija  Žunić, Josip 21.11.2022. u 17:00 6.2.2023. u 17:00 20.02.2023. u 17:00 24.04.2023. u 17:00 19.06.2023. u 17:00 10.07.2023. u 17:00 30.08.2023. u 17:00 12.09.2023. u 17:00
Radno pravo i upravni postupak  Pešutić, Andrea 21.11.2022. u 12:00 01.02.2023. u 17:00 22.02.2023. u 17:00 24.04.2023. u 17:00 19.06.2023. u 17:00 10.07.2023. u 17:00 21.08.2023. u 17:00 11.09.2023. u 17:00
Sigurnost u primjeni elektr. energije   Kralj, Damir 24.11.2022 u 17.00 09.02.2023 u 16.00 23.02.2023 u 16.00 27.04.2023 u 16.00 28.06.2023 u 17.30 12.07.2023 u 17.30 24.08.2023 u 17.00 14.09.2023 u 17.00
Osiguranje i reosiguranje  Smajla, Nikolina 24.11.2022. u 18:00 02.02.2023. u 18:00 16.02.2023. u 18:00 27.04.2023. u 18:00 28.06.2023. u 18:00 12.07.2023. u 18:00 30.08.2023. u 18:00 13.09.2023. u 18:00
Procesi gorenja i gašenja  Peternel, Igor 21.11.2023. u 11:00 08.02.2023. u 11:00 22.02.2023. u 11:00 24.04.2023. u 11:00 03.07.2023. u 11:00 17.07.2023. u 11:00 04.09.2023. u 11:00 18.09.2023. u 11:00
Računalna ergonomija Kralj, Damir         27.06.2023 u 17.00 11.07.2023 u 17.00 23.08.2023. u 17.00 13.09.2023  17.00
Stručna praksa  Jakšić, Lidija 23.11.2022. u 13:00 8.2.2023. u 13:00 22.2.2023. u 13:00 26.4.2023 u 13:00 28.6.2023. u 13:00 12.7.2023. u 13:00 30.8.2023. u 13:00 13.9.2023. u 13:00