Ispitni rokovi

Naziv kolegija Nastavnik 1 (Nositelj) 11. mjesec 2. mjesec 4. mjesec 6. i 7. mjesec 8. i 9. mjesec
Matematika I Tevčić, Marina 21.11.2022 u 13:00 06.02.2023 u 13:00 20.02.2023 u 13:00 24.04.2023 u 13:00 26.06.2023 u 13:00 10.07.2023 u 13:00 31.08.2023 u 13:00 14.09.2023 u 13:00
Mehanika I Lorković, Nenad 22.11.2022 u 17:00 07.02.2023 u 17:00 21.02.2023 u 17:00 25.04.2023 u 17:00 27.06.2023 u 17:00 11.07.2023 u 17:00 29.08.2023 u 17:00 12.09.2023 u 17:00
Osnove elektrotehnike I Žugčić, Filip 22.11.2022 u 08:30 31.01.2023 u 08:30 14.02.2023 u 08:30 25.04.2023 u 08:30 20.06.2023 u 08:30 04.07.2023 u 08:30 22.08.2023 u 08:30 05.09.2023 u 08:30
Nacrtna geometrija s tehničkim crtanjem Šimunić, Nikola 24.11.2022 u 9:00 01.02.2023 u 9:00 15.02.2023 u 9:00 26.04.2023 u 9:00 21.06.2023 u 9:00 05.07.2023 u 9:00 23.08.2023 u 9:00 06.09.2023 u 9:00
Osnove informatike s primjenom računala Stančić, Adam 23.11.2022 u 16:30 08.02.2023 u 16:30 22.02.2023 u 16:30 26.04.2023 u 16:30 23.06.2023 u 16:30 05.07.2023 u 16:30 30.08.2023 u 16:30 13.09.2023 u 16:30
Organizacijska psihologija Čović, Berislav 24.11.2022 u 17:00 02.02.2023 u 17:00 16.02.2023 u 17:00 27.04.2023 u 17:00 21.06.2023 u 17:00 06.07.2023 u 17:00 31.08.2023 u 17:00 14.09.2023 u 17:00
Strani jezik 1 (Engleski) Cibulka, Mirjana 24.11.2022 u 11:00 7.02.2023 u 11:00 21.02.2023 u 11:00 25.04.2023 u 11:00 20.06.2023 u 11:00 04.07.2023 u 11:00 29.08.2023 u 11:00 12.09.2023 u 11:00
Strani jezik 2 (Engleski) Cibulka, Mirjana 24.11.2022 u 11:00 7.02.2023 u 11:00 21.02.2023 u 11:00 25.04.2023 u 11:00 20.06.2023 u 11:00 04.07.2023 u 11:00 29.08.2023 u 11:00 12.09.2023 u 11:00
Strani jezik 1 (Njemački) Mikulec Rogić,Maja 21.11.2022  u 17:00 30.01.2023 u 17:00 13.02.2023 u 17:00 24.04.2023 u 17:00 19.06.2023 u 17:00 03.07.2023 u 17:00 24.08.2023 u 17:00 07.09.2023 u 17:00
Strani jezik 2 (Njemački) Mikulec Rogić,Maja 21.11.2022  u 17:00 30.01.2023 u 17:00 13.02.2023 u 17:00 24.04.2023 u 17:00 19.06.2023 u 17:00 03.07.2023 u 17:00 24.08.2023 u 17:00 07.09.2023 u 17:00
Matematika II Tevčić, Marina 21.11.2022 u 13:00 06.02.2023 u 13:00 20.02.2023 u 13:00 24.04.2023 u 13:00 26.06.2023 u 13:00 10.07.2023 u 13:00 31.08.2023 u 13:00 14.09.2023 u 13:00
Mehanika II Mihalić, Tihomir 22.11.2022 u 09:00 31.01.2023 u 09:00 22.02.2023 u 09:00 24.04.2023 u 09:00 19.06.2023 u 09:00 03.07.2023 u 09:00 31.08.2023 u 09:00 14.09.2023 u 09:00
Osnove elektrotehnike II Žugčić, Filip 22.11.2022 u 08:30 31.01.2023 u 08:30 14.02.2023 u 08:30 25.04.2023 u 08:30 20.06.2023 u 08:30 04.07.2023 u 08:30 22.08.2023 u 08:30 05.09.2023 u 08:30
Tehnički materijali Kostadin, Tihana 22.11.2022 u 09:00 01.02.2023 u 09:00 15.02.2023 u 09:00 25.04.2023 u 09:00 28.06.2023 u 09:00 12.07.2023 u 09:00 24.08.2023 u 09:00 07.09.2023 u 09:00
Konstruiranje računalom (CAD) Šimunić, Nikola 24.11.2022 u 11:00 01.02.2023 u 11:00 15.02.2023 u 11:00 26.04.2023 u 11:00 21.06.2023 u 11:00 05.07.2023 u 11:00 23.08.2023 u 11:00 06.09.2023 u 11:00
Mehaničke tehnologije Medić, Srđan 22.11.2022 u 11:00 31.01.2023 u 11:00 22.02.2023 u 11:00 24.04.2023 u 11:00 19.06.2023 u 11:00 03.07.2023 u 11:00 31.08.2023 u 11:00 14.09.2023 u 11:00
Građa računala Vyroubal, Vedran 24.11.2022 u 9:00 1.2.2023 u 9:00 15.2.2023 u 9:00 26.4.2023 u 9:00 21.6.2023 u 9:00 5.7.2023 u 9:00 5.9.2023 u 9:00 15.9.2023 u 9:00
Osnove programiranja (C) Vyroubal, Vedran 24.11.2022 u 10:00 1.2.2023 u 10:00 15.2.2023 u 10:00 26.4.2023 u 10:00 21.6.2023 u 10:00 5.7.2023 u 10:00 5.9.2023 u 10:00 15.9.2023 u 10:00
Signali i sustavi Vyroubal, Vedran 24.11.2022 u 11:00 1.2.2023 u 11:00 15.2.2023 u 11:00 26.4.2023 u 11:00 21.6.2023 u 11:00 5.7.2023 u 11:00 5.9.2023 u 11:00 15.9.2023 u 11:00
Elektronika I Kirin, Anamarija 23.11.2022. u 11:00 31.01.2023 u 11:00 14.02.2023 u 11:00 26.04.2023 u 11:00 28.06.2023 u 11:00 12.07.2023 u 11:00 23.08.2023 u 11:00 06.09.2023 u 11:00
Elementi strojeva Šimunić, Nikola 24.11.2022 u 9:00 01.02.2023 u 9:00 15.02.2023 u 9:00 26.04.2023 u 9:00 21.06.2023 u 9:00 05.07.2023 u 9:00 23.08.2023 u 9:00 06.09.2023 u 9:00
Vibracije i dinamika strojeva Hoster, Josip 21.11.2022 u 10:00 01.02.2023 u 10:00 15.02.2023 u 10:00 24.04.2023 u 10:00 19.06.2023 u 10:00 06.07.2023 u 10:00 01.09.2023 u 10:00 15.09.2023 u 10:00
Logička algebra i digitalni automati Vyroubal, Vedran 24.11.2022 u 12:00 1.2.2023 u 12:00 15.2.2023 u 12:00 26.4.2023 u 12:00 21.6.2023 u 12:00 5.7.2023 u 12:00 5.9.2023 u 12:00 15.9.2023 u 12:00
Obrada signala Kirin, Anamarija 22.11.2022. u 13:00 01.02.2023 u 13:00 15.02.2023 u 13:00 25.04.2023 u 13:00 27.06.2023 u 13:00 11.07.2023 u 13:00 22.08.2023 u 13:00 05.09.2023 u 13:00
Osnove automatske regulacije Kotarski, Denis 21.11.2022 u 10:00 30.01.2023 u 10:00 13.02.2023 u 10:00 24.04.2023 u 10:00 26.06.2023 u 10:00 10.07.2023 u 10:00 28.08.2023 u 10:00 11.09.2023 u 10:00
Elektronika II Tudić, Vladimir 23.11.2022 u 14:00 08.02.2023 u 14:00 22.02.2023 u 14:00 25.04.2023 u 14:00 21.06.2023 u 14:00 05.07.2023 u 14:00 30.08.2023 u 14:00 13.09.2023 u 14:00
Pneumatika i hidraulika Korbar, Radoslav 22.11.2022 u 09:30 07.02.2023 u 09:30 21.02.2023 u 09:30 25.04.2023 u 09:30 27.06.2023 u 09:30 11.07.2023 u 09:30 29.08.2023 u 09:30 12.09.2023 u 09:30
Organizacija i ekonomika poduzeća Birkić, Draženka 23.11.2022 u 16:00 02.02.2023 u 16:00 16.02.2023 u 16:00 27.042023 u 16:00 19.06.2023 u 16:00 03.07.2023 u 16:00 01.09. 2023 u 16:00 15.09.2023 u 16:00
Mikrokontroleri Tudić, Vladimir 23.11.2022 u 13:00 08.02.2023 u 13:00 22.02.2023 u 13:00 25.04.2023 u 13:00 21.06.2023 u 13:00 05.07.2023 u 13:00 30.08.2023 u 13:00 13.09.2023 u 13:00
Senzori Tudić, Vladimir 23.11.2022 u 14:00 08.02.2023 u 14:00 22.02.2023 u 14:00 25.04.2023 u 14:00 21.06.2023 u 14:00 05.07.2023 u 14:00 30.08.2023 u 14:00 13.09.2023 u 14:00
Aktuatori i zahvatnici Korbar, Radoslav 22.11.2022 u 15:30 07.02.2023 u 15:30 21.02.2023 u 15:30 25.04.2023 u 15:30 27.06.2023 u 15:30 11.07.2023 u 15:30 29.08.2023 u 15:30 12.09.2023 u 15:30
Računalne mreže Stančić, Adam 23.11.2022 u 17:00 08.02.2023 u 17:00 22.02.2023 u 17:00 26.04.2023 u 17:00 23.06.2023 u 17:00 05.07.2023 u 17:00 30.08.2023 u 17:00 13.09.2023 u 17:00
Poslovno pravo Vidović, Maja 25.11.2022 u 17:30 01.02.2023 u 19:00 22.02.2023 u 19:00 24.04.2023 u 19:00 19.06.2023 u 19:00 10.07.2023 u 19:00 21.08.2023 u 19:00 11.09.2023 u 19:00
Osnove robotike Kotarski, Denis 21.11.2022 u 09:00 30.01.2023 u 09:00 13.02.2023 u 09:00 24.04.2023 u 09:00 26.06.2023 u 09:00 10.07.2023 u 09:00 28.08.2023 u 09:00 11.09.2023 u 09:00
CAM i NC programiranje Udiljak, Toma 24.11.2022 u 12:00 02.02.2023 u 10:30 23.02.2023 u 10:30 27.04.2023 u 10:30 20.06.2023 u 10:30 06.07.2023 u 10:30 31.08.2023 u 10:30 14.09.2023 u 10:30
Osnove upravljanja procesima Tudić, Vladimir 23.11.2022 u 14:00 08.02.2023 u 14:00 22.02.2023 u 14:00 25.04.2023 u 14:00 21.06.2023 u 14:00 05.07.2023 u 14:00 30.08.2023 u 14:00 13.09.2023 u 14:00
Modeliranje i simuliranje Lulić, Slaven 23.11.2022. u 10:30 31.01.2023 u 10:30 14.02.2023 u 10:30 26.04.2023 u 10:30 28.06.2023 u 10:30 12.07.2023 u 10:30 23.08.2023 u 10:30 06.09.2023 u 10:30
Projektiranje i konstruiranje mehaničkih sustava Kotarski, Denis 21.11.2022 u 12:00 30.01.2023 u 12:00 13.02.2023 u 12:00 24.04.2023 u 12:00 26.06.2023 u 12:00 10.07.2023 u 12:00 28.08.2023 u 12:00 11.09.2023 u 12:00
Programski jezik Python Stančić, Adam 23.11.2022 u 17:30 08.02.2023 u 17:30 22.02.2023 u 17:30 26.04.2023 u 17:30 23.06.2023 u 17:30 05.07.2023 u 17:30 30.08.2023 u 17:30 13.09.2023 u 17:30
Stručna praksa Kirin, Anamarija 23.11.2022. u 10:30 31.01.2023 u 10:30 14.02.2023 u 10:30 26.04.2023 u 10:30 28.06.2023 u 10:30 12.07.2023 u 10:30 23.08.2023 u 10:30 06.09.2023 u 10:30