Ured

Ured za osiguravanje kvalitete

Ured za osiguravanje kvalitete ustrojava se u okviru Stručnih službi dekanata Veleučilišta u Karlovcu.

Ured je administrativno središte Veleučilišta u nacionalnoj mreži osiguravanja kvalitete u prostoru visokog obrazovanja.

Ured je podrška Odboru za osiguravanje kvalitete u pokretanju i koordiniranju inicijativa te provedbi kontinuiranoga osiguravanja i unaprjeđenja kvalitete.

Kao operativno i koordinativno tijelo zaduženo za pružanje administrativne potpore procesima sustava osiguravanja kvalitete i promicanja kulture kvalitete na Veleučilištu u Karlovcu, Ured za osiguravanje kvalitete u okviru svoje nadležnosti:

• potiče i organizira stalne rasprave o kvaliteti i širenju kulture kvalitete u akademskoj i neakademskoj javnosti,

• razvija postupke vanjskog i unutrašnjeg vrednovanja, metode za istraživanje različitih aspekta kvalitete obrazovanja kao i različitih ciljnih populacija (studenata, nastavnika, administrativnog i tehničkog osoblja, rukovoditelja, poslodavaca, javnog mnijenja),

• provodi analize i prikuplja povratne informacije o kvaliteti svih korisnika sustava,

• osigurava povratne informacije od studenata i usmjerava njihove sugestije, prijedloge i kritike,

• potiče i organizira stručno usavršavanje nastavnog i administrativnog osoblja, te sudjeluje u praćenju i evaluaciji unapređenja kvalitete nastave,

• koordinira aktivnosti u postupku vanjskog i unutarnjeg vrednovanja kvalitete Veleučilišta.