Nabava

Veleučilište u Karlovcu na svojoj web stranici javno i transparentno objavljuje potrebe za robama, radovima i uslugama. Na taj način pridonosi efikasnosti procesa javne nabave i ugovaranja te se povećava sustav kontrola i nadzora istih.

Poštivajući osnovna načela javne nabave te zakonitog, namjenskog i svrhovitog trošenja proračunskih sredstava, Veleučilište u Karlovcu posjeduje certifikat "Transparentna jednostavna nabava".

TRANSPARENTNA JEDNOSTAVNA NABAVA