Služba za pravne, opće i kadrovske poslove

Adresa: Trg Josipa Jurja Strossmayera 9, 47000 Karlovac

Pravnik : Kristijan Čujko, dipl.iur., Tel: 047/843-504, Fax: 047/843-503, e-mail: kristijan.cujko(at)vuka.hr

Referent pravnih, općih i kadrovskih poslova : Davorka Vignjević, bacc.ing.sec., tel: 047/843-501, e-mail: davorka.vignjevic(at)vuka.hr

Na vrh