On-line izdanja

Nenad Lorković ZBIRKA RIJEŠENIH ZADATAKA IZ STATIKE

Vladimir Tudić : Elektronika 1

Maja Mikulec Rogić - Deutsch für Sicherheitsfachkräfte 1

Katica Sobo i Sonja Eterović : Organisation des Geschӓftsablaufs gastgewerblicher Untenehmen (Teil 2)

Budimir Mijović - Održavanje strojeva i uređaja

S.Medić,T.Mihalić, J.Groš, M.Knepr - Certificiranje proizvoda prema CPR regulativi i normi EN 1090-1

Zoran Vučinić - Procjena rizika

Uvod u ergonomiju - Snježana Kirin

Zbornik sažetaka

Primjena računala - Damir Kralj

Suzana Šnajder - Osnove Informatike 1

Josip Hoster - Čvrstoća II

Materijali 2 - Kostadin

Financijski menadžment : pomoćni materijal za izučavanje

Sigurnost u primjeni električne energije B.Ozanić

Organisation des Geschäftsablaufs gastgewerblicher Unternehmen (Teil 1.) Ivan Marošević Übersetzung ins Deutsche: Sonja Eterović, Katica Sobo

Zbornik sažetaka skupa Priroda i divljač dostupan je na linku:

ONLINE SKRIPTA - Organizacijska psihologija (S.Matić)

PRIRUČNIK ZA VJEŽBE IZ KOLEGIJA „TEHNOLOGIJA BEZALKOHOLNIH PIĆA“

Njemačko-hrvatski rječnik osnovnog nazivlja prehrane i prehrambene tehnologije autorica Sonje Eterović i Katice Sobo

Energetski strojevi i sustavi - prof.Mustapić

English for Food Technology Students

Vodič za fitness trening studenata

Pneumatika i hidraulika - prof.Korbar