Izdavačka djelatnost

nema novosti u popisu.

Veleučilište u Karlovcu je javno visoko učilište koje uz osnovnu djelatnost ustrojavanja i izvođenja stručnih studija i specijalističkih diplomskih stručnih studija obavlja izdavačku, bibliotečnu i informatičku djelatnost. Izdaje udžbenike i priručnike koji se koriste u nastavi te Zbornik radova koji je počeo izlaziti 2011. godine.

Sve knjige u izdavaštvu Veleučilišta u Karlovcu dostupne su u skriptarnici Veleučilišta tijekom radnog vremena.

Radno vrijeme skriptarnice:

Ponedjeljak, utorak, četvrtak i petak: 9:00 – 12:00 sati
Srijeda: 9:00 – 12:00 sati i od 15:00 do 17:00 sati

Zbornik radova

Stručno vijeće Veleučilišta u Karlovcu na svojoj 31. sjednici održanoj 20.07.2010. donijelo Odluku o pokretanju I. izdanja Zbornika Veleučilišta u Karlovcu. Zbornik je svoje prvo izdanje doživjelo 2011. godine i od tada su izašla još 2 broja. Ova publikacija Veleučilišta sadrži znanstvene i stručne članke, prikaze knjiga i ostalih publikacija, prijevode značajnijih članaka stranih autora i sl. Svi članci su recenzirani i svrstani u odgovarajuću kategorizaciju, prema propisanoj klasifikaciji znanstvenih i stručnih radova te su im dodijeljeni UDK brojevi. Zbornik ima međunarodno te će u svojoj 4. godini izlažanja službeni jezici Zbornika biti hrvatski i engleski.