Sportske aktivnosti

RASPORED SEKCIJA za 2014./2015. g.

ODBOJKA-STUDENTICE:

Utorak: 17:30- 19:00

Četvrtak: 22:00 - 23:30

Prirodoslovna škola na Gazi/ Stjepana Mihalića 43 (Gaza)

Trener: Miroslav Kresojević


AEROBIK:

Ponedjeljak: 20.30-21:30

Srijeda: 20.30-21:30

Športski Aerobik Klub Dinamic/ Rakovac 1/Sportska dvorana

Mladost, ( Marina Capan, viša trenerica fitnesa )


NOGOMET:

Srijeda: 21:00-22:30

Dvorana s umjetnom travom/Tuškanova 10/ Rakovac

(Marko Prahović, v.pred., prof)


ŠAH:

I.Meštrovića 10

Kabinet br.5


PLAN ŠETAČKIH TURA

Karlovac/Kozjača

1/ 18. 10. 2014. g

2/ 15. 11. 2014. g.

3/ 3. 4. 2015. g.

4/ 9. 5. 2015. g.

Polazna točka: Vojna streljana „Jamadol“

Polazak: 9:00 sati, okupljanje 15 min. ranije

Oprema: Starija obuća i odjeća, voda prema potrebi

Trajanje: 1 - 1,5 sat

Voditelj: M.Prahović, v.pred. prof