1999. godina

1. Vučinić, Jovan, Kovačević, Stana, Zaštita od požara u tekstilnoj industriji, Veleučilište u Karlovcu, Karlovac, 1999.