2003. godina

1. Perše, Dragutin, Gospodarstvena matematika, Veleučilište u Karlovcu, Karlovac, 2003.

2. Perše, Dragutin, Vjerojatnost i statistika, Veleučilište u Karlovcu, Karlovac, 2003.

3. Wasserbauer, Branko, Uvod u ekonomiju, Veleučilište u Karlovcu, Karlovac, 2003.