2004. godina

1. Cvetković, Marijan, Temelji menadžmenta u poduzeću, Veleučilište u Karlovcu, Karlovac, 2004.

2. Wasserbauer, Branko, Vitner, Silvija, Vujaklija, Slađana, Rječnik osnovnih turističko-ugostiteljskih pojmova, Veleučilište u Karlovcu, Karlovac, 2004.