2005. godina

1. Senečić, Josip, Marketing turističkog gospodarstva, Veleučilište u Karlovcu, Karlovac, 2005.

2. Škrtić, Marica, Osnove poduzetništva i menadžmenta, Veleučilište u Karlovcu, Karlovac, 2005.

3. Tevčić, Marina, Odabrani zadaci iz matematike I, Veleučilište u Karlovcu, Karlovac, 2005.

4. Vučinić, Jovan, Zakonska regulativa zaštite na radu, Veleučilište u Karlovcu, Karlovac, 2005.

5. Wasserbauer, Branko, Osnove ekonomije, Veleučilište u Karlovcu, Karlovac, 2005.