2007. godina

1. Alegro, Antun (ur.): Deseta obljetnica Veleučilišta u Karlovcu (1997.-2007.), Veleučilište u Karlovcu, Karlovac, 2007.

2. Eterović, Sonja, Sobo, Katica, Kommunikation im Tourismus, Veleučilište u Karlovcu, Karlovac, 2007.

3. Korbar, Radoslav: Pneumatika i hidraulika, Veleučilište u Karlovcu, Karlovac, 2007., elektronička građa, dostupno na www.vuka.hr/uploads/media/PiH_skripta.pdf

4. Protić, Jadranka, Vježbajmo na stolcu: sjedim, vježbam-osjećam se dobro! Veleučilište u Karlovcu, Karlovac, 2007.

5. Tevčić, Marina: Zbirka zadataka iz matematike 1, Veleučilište u Karlovcu, Karlovac, 2007.

6. Vinković Kravaica, Anastazija, Ribarić Aidone, Eda, Krivačić, Dubravka, Abeceda računovodstva – u teoriji i praksi, Veleučilište u Rijeci i Veleučilište u Karlovcu, Rijeka, 2007.

7. Vučinić, Jovan: Osobna zaštitna sredstva i oprema, Veleučilište u Karlovcu, Karlovac, 2007.

8. Wasserbauer, Branko, Grgat, Ivana, Znanstveni i stručni rad – načela i metode, Veleučilište u Karlovcu, Karlovac, 2007.

9. Wasserbauer, Branko, Osnove ekonomije, II. dopunjeno izdanje, Veleučilište u Karlovcu, Karlovac, 2007