2008. godina

1. Horvatić, M.: English for Safety Engineers, Veleučilište u Karlovcu, Karlovac, 2008.

2. Marković, B.: Kartografija i orijentacija, Veleučilište u Karlovcu, Karlovac, 2008.

3. Mijović, B.: Primijenjana ergonomija, Veleučilište u Karlovcu, Karlovac, 2008.

4. Pirjevec, B.: Turizam – jučer, danas....., Veleučilište u Karlovcu, Karlovac, 2008.

5. Sebastijanović, Slavko; Trbojević, Nikola: Prostorno planiranje i industrijski objekti, Veleučilište u Karlovcu, Karlovac, 2008.

6. Sertić, Dražen : Lov na divljač i lovačka etika, Veleučilište u Karlovcu, Karlovac, 2008.

7. Sertić, Dražen : Uzgoj krupne divljači i uređivanje lovišta, Veleučilište u Karlovcu, Karlovac, 2008.

8. Škrtić, Marica: Osnove poduzetništva i menadžmenta, 2. dopunjeno i izmjenjeno izdanje, Veleučilište u Karlovcu, Karlovac, 2008.

9. Vučinić, J.: Pravno reguliranje zaštite na radu, Veleučilište u Karlovcu, Karlovac, 2008.

10. Vuljanić, D.; Vuljanić, N.: Hrvatsko-engleski rječnik tekstilstva s pojašnjenjima, Veleučilište u Karlovcu, Karlovac, 2008.

11. Zbornik radova 2. stručno-znanstvenog skupa «Zaštita na radu i zaštita zdravlja» održanog na Bjelolasici u rujnu 2008., Veleučilište u Karlovcu, Karlovac, 2008