2009. godina

1. Bartoluci, M.; Škorić, S.: Menadžment sportskog i nautičkog turizma, Veleučilište u Karlovcu, Karlovac, 2009.

2. Ivančić, Z.; Kirin, S.: Izvori požarne opasnosti, Veleučilište u Karlovcu, Karlovac, 2009.

3. Jurac, Z.: Otpadne vode, Veleučilište u Karlovcu, Karlovac, 2009.

4. Krznar, T.: Bioetički mozaik, Veleučilište u Karlovcu, Karlovac, 2009.

5. Luić, Lj.: Informacijski sustavi – Poslovni, logistički i zdravstveni informacijski sustavi, Veleučilište u Karlovcu, Karlovac, 2009.

6. Marić, V.: Tehnologija piva, Veleučilište u Karlovcu, Karlovac, 2009.

7. Pavlović, B.: Poslovna matematika 1 – zbirka riješenih zadataka, Veleučilište u Karlovcu, Karlovac, 2009.

8. Sobo, K.; Eterović, S.: Grundlagen der deutschen Sprache im Tourismus, Veleučilište u Karlovcu, Karlovac, 2009.

9. Wasserbauer, B.; Varičak, I.: Znanstveni i stručni rad-načela i metode, 2. izmijenjeno i dopunjeno izdanje, Veleučilište u Karlovcu, Karlovac, 2009.