2010. godina

1. Jurac, Z.: Kemijske i biološke opasnosti, Veleučilište u Karlovcu, Karlovac, 2010.

2. Monografija „50 godina odjela i studija Strojarstva“, Veleučilište u Karlovcu, Karlovac, 2010.

3. Monografija „Deset godina odjela i studija Lovstva i zaštite prirode“, Veleučilište u Karlovcu, Karlovac, 2010.

4. Monografija „Deset godina odjela i studija Prehrambene tehnologije“, Veleučilište u Karlovcu, Karlovac, 2010.

5. Monografija „Deset godina odjela i studija Sigurnosti i zaštite“, Veleučilište u Karlovcu, Karlovac, 2010.

6. Pintur, K.: Uzgoj sitne divljači, Veleučilište u Karlovcu, Karlovac, 2010.

7. Sonički, N: Struktura materijala-Materijali I, Veleučilište u Karlovcu, Karlovac, 2010.

8. Tevčić, M.: Zbirka zadataka iz matematike 2, Veleučilište u Karlovcu, Karlovac, 2010.

9. Vučinić, J.; Vučinić, Z.; Jurac, Z.; Kirin, S.: Priručnik za vođenje evidencija i dokumentacije u sustavu sigurnosti i zaštite, Veleučilište u Karlovcu, Karlovac, 2010.

10. Vyroubal, V.: English for Business, Veleučilište u Karlovcu, Karlovac, 2010.

11. Wasserbauer, B.: Osnove ekonomije, 3. izmijenjeno i dopunjeno izdanje, Veleučilište u Karlovcu, Karlovac, 2010.

12. Zbornik radova 3. međunarodnog stručno-znanstvenog skupa „Zaštita na radu i zaštita zdravlja“, Veleučilište u Karlovcu, Karlovac, 2010.

13. Bišćan, V., Cindrić, I.: Praktikum analitičke kemije, Veleučilište u Karlovcu, Karlovac, 2010.