Uvjeti korištenja

Na pristup i korištenje internet stranica Veleučilišta u Karlovcu (“Internet stranice”) primjenjuju se ovi Uvjeti korištenja te svi važeći zakoni i drugi pravni propisi. Pristupom ovoj stranici smatra se da ste ove Uvjete korištenja pročitali, razumjeli te da ih u cijelosti prihvaćate. Ukoliko ne pristajete na primjenu Uvjeta korištenja, molimo Vas da se suzdržite od pristupa Internet stranicima.

Sve informacije dostupne na Internet stranicama isključivo su informativnog karaktera te se mogu koristiti samo u osobne svrhe. Zabranjeno je korištenje i/ili prikazivanje ovih Internet stranica odnosno njihovog sadržaja, u cijelosti ili djelomično, u bilo kakve javne odnosno komercijalne svrhe bez prethodnog izričitog pisanog odobrenja Veleučilišta u Karlovcu.

Internet stranice i njihov cjelokupni sadržaj, uključujući bez ograničenja tekstove, fotografije, crteže, audio i video materijale, žigove, dizajn, znakove, zaštićeni su autorskim pravom i drugim pravima intelektualnog vlasništva te su u isključivom vlasništvu Veleučilišta u Karlovcu Korištenje i ispisivanje tih sadržaja dopušteno je isključivo u svrhu informiranja i osobne, nekomercijalne svrhe. Nije dopušteno reproduciranje, kopiranje, distribuiranje, preinaka, prenošenje, objavljivanje ili revidiranje sadržaja ovih stranica bez pisanog dopuštenja društva Veleučilišta u Karlovcu Korištenjem ili pristupom ovoj stranici ne stječete, izričito ili prešutno, nikakvu licencu ili pravo korištenja stranice odnosno bilo kojeg njenog sadržaja ili dijela sadržaja odnosno bilo kojeg drugog prava koje pripada Veleučilištu u Karlovcu i/ili trećoj osobi. Veleučilište u Karlovcu ne izjavljuje niti jamči, izričito niti prešutno, da je sadržaj internetske stranice i/ili povezanih stranica potpun ili ažuriran, da će internetska stranica i/ili povezane stranice uvijek biti dostupne i raspoložive te da neće sadržavati pogreške, viruse, crve i druge računalne programe koji bi mogli prouzročiti štetu korisnicima. Svaki korisnik izričito prihvaća korištenje ove internetske stranice na svoju vlastitu odgovornost te sam snosi sve eventualne troškove vezane uz održavanje ili popravak računalne opreme.

Veleučilište u Karlovcu ni u kom slučaju nije odgovorno za bilo kakvu štetu nastalu upotrebom Internet stranica, uključujući, bez ograničenja, gubitak dobiti, prekid u radu, gubitak programa ili drugih podataka na vašim sistemima za obradu podataka ili slično, čak i kad smo izrijekom obaviješteni o takvim štetama. Bilo kakvo jamstvo dano na ovim stranicama odnosi se isključivo na proizvode ili usluge koje pruža Veleučilište u Karlovcu.

Svi materijali i/ili informacije i/ili ideje i/ili koncepti koje pošaljete Veleučilištu u Karlovcu ili učinite dostupnim putem Internet stranice nisu i neće se smatrati poslovnom tajnom ili povjerljivim materijalima. Slanjem materijala putem Internet stranice dajete Veleučilištu u Karlovcu neograničenu licencu za korištenje istih uključujući umnožavanje, prijenos, objavjivanje, izvođenje, izmjenu ili uporabu na bilo koji drugi način, bez obveze plaćanja bilo kakve naknade.

Na Internet stranicu te Uvjete korištenja primjenjuje se se pravo Republike Hrvatske. Pristupom i korištenjem Internet stranice suglasni ste da su u slučaju spora nadležni hrvatski sudovi.

Veleučilište u Karlovcu pridržava pravo revidirati Uvjete korištenja u bilo kojem trenutku, kao i ukinuti pristup Internet stranici bez prethodne obavijesti. Molimo vas da Uvjete korištenja povremeno ponovno pročitate kako biste se upoznali s eventualnim promjenama, jer svako korištenje stranica nakon izmjena Uvjeta korištenja podrazumijeva da ste s izmjenama upoznati te da ih razumijete i u cijelosti prihvaćate.

Veleučilište u Karlovcu © 2013. Sva prava pridržana.