Novost

Veleučilište u Karlovcu raspisuje natječaj

15.07.2019 08:29 Natječaji

Veleučilište u Karlovcu raspisuje

 

NATJEČAJ

 

 

1. Raspisuje se javni natječaj za izbor jednog nastavnika u nastavno zvanje predavača za znanstveno područje: tehničke znanosti (2.), znanstveno polje: kemijsko inženjerstvo (2.07.)

2. Pristupnici moraju ispunjavati uvjete utvrđene Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN: 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 02/07, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14, 60/15, 131/17) i Odlukom o uvjetima za ocjenu nastavne i stručne djelatnosti u postupku izbora u nastavna zvanja (NN: 20/12, 85/13, 04/15).

3. Na natječaj se mogu javiti ravnopravno osobe oba spola (čl. 13. Zakona o ravnopravnosti spolova (NN: 82/08, 69/17).

4. Rok za prijavu: 30 (trideset) dana.

5. Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

6.  Prijavu, životopis i podatke iz nastavne, stručne i znanstvene djelatnosti, kao i presliku domovnice, diplome, potvrdu o podacima o prethodnom radnom stažu evidentiranom u matičnoj evidenciji HZMO-a, odluku o dosadašnjem izboru ako posjeduje, od čega popis radova i radove i u elektroničkom obliku na CD-u u PDF formatu, dostaviti s naznakom “Za natječaj” na adresu:

 

Veleučilište u Karlovcu

Trg J.J. Strossmayera 9

47 000 Karlovac


Najnovije obavijesti