Novost

Veleučilište u Karlovcu raspisuje NATJEČAJ

15.05.2019 18:42 Natječaji

Veleučilište u Karlovcu raspisuje

NATJEČAJ

1. Raspisuje se javni natječaj za:

  • izbor jednog nastavnika u nastavno zvanje predavač za znanstveno područje: prirodne znanosti (1.), znanstveno polje: biologija (1.05.).
  • izbor jednog nastavnika u naslovno nastavno zvanje predavač za znanstveno područje: društvene znanosti (5.), znanstveno polje: sigurnosne i obrambene znanosti (5.13.).

2. Pristupnici moraju ispunjavati uvjete utvrđene Zakonom o znanstvenoj djelatnosti ivisokom obrazovanju (NN: 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 02/07, 46/07, 45/09, 63/11,94/13, 139/13, 101/14, 60/15, 131/17) i Odlukom o uvjetima za ocjenu nastavne istručne djelatnosti u postupku izbora u nastavna zvanja (NN: 20/12, 85/13, 04/15).

3. Na natječaj se mogu javiti ravnopravno osobe oba spola (čl. 13. Zakona o ravnopravnosti spolova (NN: 82/08, 69/17).

4. Rok za prijavu: 30 (trideset) dana.

5. Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

6. Prijavu, životopis i podatke iz nastavne, stručne i znanstvene djelatnosti, kao i presliku domovnice, diplome, potvrdu o podacima o prethodnom radnom stažu evidentiranom u matičnoj evidenciji HZMO-a, odluku o dosadašnjem izboru ako posjeduje, od čega popis radova i radove i u elektroničkom obliku na CD-u u PDF formatu, dostaviti s naznakom

“Za natječaj” na adresu:

Veleučilište u Karlovcu

Ivana Meštrovića 10

47 000 Karlovac
Najnovije obavijesti