Novost

REZULTATI ISPITA ODRŽANOG 05.09. i 06.09.2017. - B.Wasserbauer

08.09.2017 11:28 Novosti

REZULTATI ISPITA ODRŽANOG 05.09. i 06.09.2017.

Pismeni dio ispita položili su:

SPECIJALISTIČKI DIPLOMSKI STUDIJ POSLOVNO UPRAVLJANJE:

Mikroekonomija:

 1. 0619413018


Makroekonomija:

 1. 0619416008

 2. 0619415001

Globalna ekonomija i održivi razvoj :

 1. 0619415003

 2. 0619414018


STRUČNI STUDIJ SIGURNOSTI I ZAŠTITE:

 1. 0415614010

 2. 0415614040

 3. 0416612004

 4. 0415613049

 5. 0415613003

 6. 0415614029

 7. 0415611042

 8. 0416613049

 9. 0415615014

STRUČNI STUDIJ LOVSTVA I ZAŠTITE PRIRODE:

 1. 0506606053

STRUČNI STUDIJ PREHRAMBENE TEHNOLOGIJE :

 1. 0314615008

UVOD U STRUČNI I ZNANSTVENI RAD:

 1. 0618616087

 2. 0618612123

 3. 0618616047

 4. 0618616101

 5. 0618614124

 6. 0618616112

OSNOVE ISTRAŽIVAČKOG RADA U SESTRINSTVU:

 1. 1214023

 2. 1214036

 3. 1214017

 4. 1214038

 5. 1214037

 6. 17130010

 7. 1214016

Usmeni dio ispita održat će se u utorak, 12. rujna

2017. prema slijedećem rasporedu:

 1. Stručni studiji u 14 00 sati

 2. Specijalistički studiji u 15 00 sati

dr.sc. Branko Wasserbauer prof.v.š.