Novost

UPISI U ZIMSKI SEMESTAR ŠK. GODINE 2017./2018. ZA UČENJE POSLOVNOG STRANOG JEZIKA

05.09.2017 08:58 Novosti

Veleučilište u Karlovcu provodi verificirane programe učenja poslovnoga jezika za engleski i njemački jezik prilagođene odraslim polaznicima. U tijeku su upisi u akademsku godinu 2017/2018. Prijave se primaju od 05.09.-15.09.2017. u Referadi Veleučilišta u Karlovcu, Trg J. J. Strossmayera 9, 47000 Karlovac. Uz prijavu kandidati moraju priložiti potvrdu o položenom stupnju u koliko su prethodno pohađali tečajeve stranih jezika.

Cijena po modulu ( 70 sati) iznosi 2.000,00 kn. U cijenu modula uključeno je predtestiranje kandidata. Nastava će se održavat u popodnevnim satima u terminu od 17:00 sati do 21:00 sat.

U cijenu modula nije uključen trošak udžbenika.

Uredovno vrijeme referade: ponedjeljak-petak od 09:00 do 12:00, Srijedom od 09:00 do 12:00 i od 15:00 do 17:00

Za sve daljnje informacije zainteresirani mogu se obratiti na telefonski broj 047/ 843 500.