Novost

Raspisuje se javni natječaj za izbor

25.08.2017 12:28 Novosti

Veleučilište u Karlovcu raspisuje

NATJEČAJ

  1. Raspisuje se javni natječaj za izbor jednog izvršitelja na radno mjesto I. vrste u nastavnom zvanju viši predavač, u znanstvenom području: tehničke znanosti (2.), znanstveno polje: strojarstvo (2.11.), na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu.

  2. Pristupnici moraju ispunjavati uvjete utvrđene Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN broj: 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 02/07, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14, 60/15) i Odlukom o uvjetima za ocjenu nastavne i stručne djelatnosti u postupku izbora u nastavna zvanja (NN broj: 20/12, 85/13, 04/15).

  3. Na natječaj se mogu javiti ravnopravno osobe oba spola (čl. 13. Zakona o ravnopravnosti spolova (NN broj: 82/08, 125/11, 20/12, 138/12).

  4. Rok za prijavu: 30 (trideset) dana.

  5. Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

  6. Prijavu, životopis i podatke iz nastavne, stručne i znanstvene djelatnosti, kao i presliku domovnice, diplome, potvrdu o podacima o prethodnom radnom stažu evidentiranom u matičnoj evidenciji HZMO-a, odluku o dosadašnjem izboru ako posjeduje, od čega popis radova i radove i u elektroničkom obliku na CD-u u PDF formatu, dostaviti s naznakom “Za natječaj” na adresu:

Veleučilište u Karlovcu

Trg J.J. Strossmayera 9

47 000 Karlovac