Novost

Veleučilište u Karlovcu će ugostiti predstavnike ambasade Sjedinjenih Američkih Država

26.11.2019 15:40 Novosti

Dana 10.12.2019. Veleučilište u Karlovcu će ugostiti predstavnike ambasade Sjedinjenih Američkih Država, koji će našim studentima prezentirati program razmjene studenata meetUS.

Prezentacija programa će se održati u predavaonici P2 Veleučilišta u Karlovcu, ulica Ivana Meštrovića 10, s predviđenim početkom u 9:30 dati i trajanjem od 1 sata.

Za više informacija o programu meetUS:
https://www.facebook.com/zagreb.usembassy/
https://hr.usembassy.gov/embassys-dubrovacko-neretvanska-county-meetus-team/