Novost

Naslov : "Uključite se u projekt vezan za upravljanje zaštićenim područjima"

17.10.2019 09:03 Lovstvo

Sadržaj: "Veleučilište u Karlovcu provodi projekt  "Karta antropogenog pritiska i definiranje mirnih zona unutar NP Risnjak" .  U sklopu ovog projekta raditi će se analiza načina korištenja planinarskih staza te drugih mogućnosti posjećivanja te mogućih utjecaja na značajke NP Risnjak. U sklopu sudjelovanja u provedbi projekta moguća je i izrada završnog rada.

Potrebno predznanje: osnove excella i worda

U sklopu rada student će dobiti i potrebnu podršku u izradi GIS analiza (ako će biti potrebno).

Rok za prijavu: 25.10.2019.

Za dodatne informacije molim Vas da me slobodno kontaktirate na email:  zrinka.mesic[at]vuka.hr