Novost

Naslov: E-tečaj za upravljanje Natura 2000 područjem

17.10.2019 08:59 Lovstvo

Sadržaj: EUROPARC je započeo novi projekt u sklopu kojega organizira e-tečajeve vezane za upravljanje Natura 2000 područjima. Tečajevi su na engleskom, španjolskom i rumunjskom jeziku. Više informacija možete dobiti ovdje

https://www.europarc.org/tools-and-training/life-e-natura2000-edu/