Novost

Dekanski ispitni rok u akademskoj godini 2018/2019.

11.09.2019 10:03 Novosti

Dekanski ispitni rok u akademskoj godini 2018/2019.

I.  Dekanski ispitni rok u akademskoj 2018/2019 godini održati će se 24.
    i 25. rujna 2019. godine.
II. Studenti na dekanskom ispitnom roku mogu prijaviti i polagati ispit
    iz jednog kolegija.