Novost

Upitnik o zadovoljstvu prehranom u studentskim restoranima.

10.06.2020 09:08 Novosti

Upitnik o zadovoljstvu prehranom u studentskim restoranima.

Upitnik će biti otvoren do 23. lipnja 2020. godine, a rezultati upitnika bit će podloga za unaprjeđenje subvencionirane prehrane studenata.

https://www.1ka.si/a/288447