Novost

Poslovna statistika I - Ugostiteljstvo, redoviti

06.10.2019 08:27 Ugostiteljstvo

Nastava iz kolegija Poslovna statistika I održat će se prema sljedećem rasporedu:


7.10.2019.
ponedjeljak
Predavanja se neće održati, već se predavanja pomiču na  srijedu
 
 
9.10.2019.
srijeda
15.30 – 16.55 Poslovna statistika 1
2P
(učionica 42)
10.10.2019.
četvrtak
14.00 – 14.40 Poslovna statistika 1
1v
(učionica 42)
14.10.2019. i nadalje
ponedjeljak
14.00 – 14.40 Poslovna statistika 1
1v
(učionica 42)
16.10.2019. i nadalje
srijeda
15.30 – 16.55 Poslovna statistika 1
2P
(učionica 42)

Najnovije obavijesti