Novost

Predmet: Poziv za dostavu ponude

08.05.2018 12:55 Natječaji

Naručitelj, Veleučilište u Karlovcu, OIB 62820859976, upućuje Poziv za dostavu ponude.

Veleučilište u Karlovcu namjerava sklopiti ugovor o angažmanu Vanjskog stručnjaka za javnu nabavu za potrebe provedbe postupaka javne nabave u okviru Projekta Atrij znanja.

Projekt „Atrij znanja“ financira se iz Europskog fonda za regionalni razvoj, u sklopu Poziva na dostavu projektnih prijedloga ''Ulaganje u organizacijsku reformu i infrastrukturu u sektoru istraživanja, razvoja i inovacija'' referentni broj: KK.01.1.1.02.

Glavni elementi u projektu :

  1. Rekonstrukcija zgrade Veleučilišta u Karlovcu u svrhu unaprjeđenja znanstveno istraživačke infrastrukture

  2. Nabava i stavljanje u funkciju opreme za znanstveno istraživački rad u području prehrambene tehnologije – pivarstva

  3. Aktivnosti organizacijske reforme znanstveno istraživačkih kapaciteta VUKA u području prehrambene tehnologije

  4. Promidžba i vidljivost

  5. Upravljanje projektom i administracija

Period provedbe: 24 mjeseca

Mjesto provedbe: Karlovac

  1. OPIS PREDMETA NABAVE:

Predmet nabave je angažman vanjskog stručnjaka za javnu nabavu za potrebe provedbe postupaka javne nabave u okviru Projekta Atrij znanja prema troškovniku u prilogu.

Za potpunije sagledavanje predmeta i opsega nabava za potrebe provedbe projekta Atrij znanja, u sklopu ovog Poziva dostupan je Prijavni obrazac A.dio općih podataka o projektu.

Procijenjena vrijednost nabave : 80.000,00 kn bez PDV

Kriterij za odabir ponude je ekonomski najpovoljnija ponuda (ENP).

Ponude moraju prispjeti na adresu Naručitelja do zaključno 15.05.2018. godine do 12:00 sati bez obzira na način dostave.

Više informacija u natječajnoj dokumentaciji u privitku.


Najnovije obavijesti